Egzamin gimnazjalny 2014: część matematyczno-przyrodnicza. O tym warto pamiętać egzaminem gimnazjalnym!

Część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego, co roku sprawia gimnazjalistą więcej problemów niż humanistyczna. Jej wyniki są średnio o 7% niższe, niż z egzaminu gimnazjalnego dotyczącego języka polskiego, historii i WOS-u.

Zobacz arkusze i odpowiedzi do części humanistycznej egzaminu!

Jak wyglądał egzamin gimnazjalny 2013 z przedmiotów ścisłych?

W roku ubiegłym część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki zawierała 23 pytania, z czego tylko 3 pytania miały charakter opisowy. Umiejętności, jakimi musiał wykazać się uczeń w 2013 roku, to samodzielne formułowanie wniosków matematycznych z wykorzystaniem rysunków, diagramów lub wykresów.

Najtrudniejsza analiza problemu

Najłatwiejsze podczas ubiegłorocznego egzaminu okazało się odczytywanie, interpretacja, przetwarzanie i wykorzystanie informacji podanych na wykresach i diagramach. Najtrudniejsza okazała się samodzielna analiza problemu i matematyczna argumentacja.

Najlepiej wypadli uczniowie z województwa mazowieckiego i małopolskiego

Po sprawdzeniu umiejętności matematycznych polskich gimnazjalistów okazało się, że najlepiej poradzili sobie uczniowie z województwa małopolskiego i mazowieckiego uzyskując średnio 51% punktów. W zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim uśrednione wyniki były najniższymi w Polsce i wyniosły 45%.

Najlepiej - 63 %, najsłabiej - 56 %

Podczas testu z przedmiotów przyrodniczych najlepiej poradzili sobie gimnazjaliści z małopolski (63%), tylko o 1 punkt procentowy mniej miało województw podkarpackie. Najsłabiej wypadli ponownie uczniowie z województwa zachodniopomorskiego uzyskując średnio 56% punktów.

Tylko 24 pytania zamknięte?

Część przyrodnicza egzaminu zawierała 24 zamknięte pytania, z których gimnazjaliści najlepiej poradzili sobie z tymi, które sprawdzały umiejętności praktyczne, jak czytanie i interpretacja mapy, a także z tymi, w których trzeba było wykazać się umiejętnością określenia położenia geograficznego.

Więcej o: