Kierunki studiów

WBBiB UJ ma w swojej ofercie cztery kierunki studiów: Biotechnologię, Biofizykę, Biochemię oraz Bioinformatykę Wszystkie kierunki realizowane są w trybie stacjonarnym (studia dzienne, bezpłatne).

Studia jednolite magisterskie

- Biofizyka

Studia I stopnia

- Biotechnologia

- Biochemia

Studia II stopnia

- Biotechnologia molekularna

- Biochemia

- Bioinformatyka z biofizyką stosowaną

Nabór na Biochemię, Biotechnologię (studia I stopnia) oraz Biofizykę odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane przez kandydatów na egzaminie maturalnym. Pod uwagę brane są punkty zdobyte z biologii, chemii, matematyki i fizyki z astronomią. W przypadku każdego z kierunków wystarczy zdawać tylko dwa spośród wymienionych powyżej przedmiotów, przy czym osoby chcące studiować biochemię muszą obowiązkowo zdać chemię. Z przyjętego na UJ przelicznika wynika, że zdecydowanie bardziej warto  zdawać maturę na poziomie rozszerzonym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniane są również osiągnięcia w olimpiadach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Rekrutacja na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczyna się zwykle na przełomie maja/czerwca i kończy na początku lipca. Osoby zainteresowane studiowaniem na WBBiB powinny zgłosić swoją kandydaturę poprzez zalogowanie się w uniwersyteckim systemie ERK (https://www.erk.uj.edu.pl).

Informacje o wszystkich kierunkach studiów (I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych) prowadzonych na WBBiB UJ są dostępne na stronie internetowej wydziału (www.wbbib.uj.edu.pl/dla-kandydatow). Pełny zastaw danych o zasadach rekrutacji na studia prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim, terminy rejestracji, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, przelicznik punktów z egzaminu maturalnego itp. są prezentowane pod adresem www.rekrutacja.uj.edu.pl.