Wybór kierunku studiów i perspektywy pracy

Decydując się na dany kierunek studiów kandydaci bardzo często jako jedyne kryterium stosują możliwość znalezienia pracy po zakończeniu edukacji.

Tymczasem podstawowym czynnikiem branym pod uwagę powinny być własne zainteresowania oraz predyspozycje osobowościowe.  Dla przykładu, nie każdy zostanie dobrym lekarzem nawet gdy będzie znał  na wyrywki podręczniki medyczne,  bo w tym zawodzie, oprócz wiedzy trzeba się jeszcze wykazać umiejętnością nawiązywania kontaktów z pacjentem i odpornością na stres.

Dlaczego  tak istotne są zainteresowania? Z prostego powodu - gdy robimy coś by zaspokoić swoją naturalną ciekawość, traktujemy to jako przyjemność, a nie przykry obowiązek. Znalezienie odpowiedzi na pytanie jest nagrodą a proces uczenia przynosi satysfakcję.

Otaczający nas świat podlega zmianom, są one często bardzo dynamiczne i niemożliwe do przewidzenia. Podobnie jest z rynkiem pracy - trudno jest jednoznacznie stwierdzić, że dany zawód za pięć czy piętnaście lat będzie, lub też nie będzie, poszukiwany. Ta niepewność nie powinna być traktowana jako coś negatywnego - w tym samym stopniu co zagrożenie stanowić ona może bowiem szansę na rozwój.

Studia to nie tylko zdobywanie suchej wiedzy o faktach, ale również nabywanie umiejętności samodzielnego uczenia się, krytycznego myślenia i analizy, pozyskiwania informacji z różnych źródeł i tworzenia syntetycznych opracowań. Kierunki ścisłe i przyrodnicze dają narzędzia do zrozumienia i opisywania otaczającego nas świata, a z takim zapleczem o wiele łatwiej jest poradzić sobie w życiu, niezależnie od obranej ścieżki kariery zawodowej.