Egzamin gimnazjalny 2014:HISTORIA, WOS, JĘZYK POLSKI - mamy ARKUSZE i przykładowe odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny, odpowiedzi. Zakończyła się pierwsza część egzaminu gimnazjalnego 2014 - gimnazjaliści napisali testy z historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. Na rozwiązanie arkusza z historii i wiedzy o społeczeństwie uczniowie ostatnich klas gimnazjów mieli 60 minut, na rozwiązanie arkusza z języka polskiego uczniowie mieli 90 minut.. Oto ARKUSZE i PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI - z czym w tym roku musieli się zmierzyć gimnazjaliści piszący egzamin gimnazjalny 2014?

Krzyżacy i XVII-wieczne wojny na historii

Krzyżacy to motyw przewodni arkusza z historii i wiedzy o społeczeństwie, który dziś od godziny 9.00 napisali gimnazjaliści. Chodzi oczywiście o zakon krzyżacki, który w dość oczywisty sposób łączy się również ze średniowieczem. Ta epoka zdominowała egzamin gimnazjalny z części humanistycznej.

Trzeba było również dużo wiedzieć o umacnianiu władzy szlachty w XVI-wiecznej Polsce i wojnach toczonych w XVII wieku na ziemiach polskich. Należało znać różnicę między abdykacją i detronizacją. Jak co roku pojawiły się pytania ze wszystkich okresów historycznych. Wiedza z zakresu historii kultury też była niezbędna - uczniowie musieli rozpoznać, które z poniższych budowli postały w średniowieczu.

embed

Gimnazjaliści narzekali na bardzo szczegółowe pytania o daty rozmaitych wydarzeń. Średniowiecze i XVI-XVII wiek to czasy dość odległe i może przez to okazały się zbyt trudne dla uczniów ostatnich klas gimnazjalnych?

Gimnazjalista śmieje się z wiedzy o społeczeństwie

Z zakresu wiedzy o społeczeństwie gimnazjaliści zmierzyli się z zadaniami dotyczącymi religii, musieli także wiedzieć, kto wydaje ustawy i inne dokumenty. Pojawiły się pytania o emancypację kobiet na początku XX wieku. W arkuszu znalazło się zaledwie kilka map, które były materiałami źródłowymi do zadań, i tylko jeden wykres. Wielu rozbawiło ostatnie pytanie opatrzone taką oto ilustracją.

embed

Doczekała się już własnego fanpage'a.

Chwilę po egzaminie zadania z wiedzy o społeczeństwie gimnazjaliści zwykle oceniali jako łatwiejsze. Zobaczymy, jak to się przełoży na wyniki egzaminu.

ARKUSZE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

ARKUSZE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 - JĘZYK POLSKI

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 - JĘZYK POLSKI

Język polski też nieźle

Gimnazjaliści nie narzekali też na język polski. Z tekstów pojawiły się między innymi fragment "Hebanu" Ryszarda Kapuścińskiego i jedna z bajek Ignacego Krasickiego. Napisać należało rozprawkę na temat: "Ciekawość - ułatwia czy utrudnia życie?". Jak zwykle argumenty trzeba było zilustrować przykładami z literatury. Wśród najczęściej wymienianych przez uczniów przykładów literackich znalazły się takie utwory jak "Mały Książę", "Oskar i pani Róża" czy mit o Dedalu i Ikarze.

Emocje związane z dzisiejszym egzaminem nie zdążą chyba opaść do jutra, kiedy to uczniowie klas III będą musieli zmierzyć się z częścią matematyczno-przyrodniczą egzaminu.

Ile % punktów zdobędziesz na egzaminie gimnazjalnym z przedmiotów humanistycznych?
Więcej o: