Egzamin gimnazjalny 2014 - JĘZYK POLSKI dziś od godziny 9.

Egzamin gimnazjalny 2014 startuje dziś, 23.04.2014! Co warto jeszcze przeczytać i jakich zadań można spodziewać się na egzaminie gimnazjalnym 2014 z wiedzy o społeczeństwie?

Egzamin gimnazjalny, WOS - Co autor miał na myśli? Przede wszystkim pytania do tekstu.

Jednym z podstawowych typów zadań spotykanych na egzaminie gimnazjalnym z wiedzy o społeczeństwie są pytania do podanego w arkuszu tekstu źródłowego, który zazwyczaj nie jest dłuższy niż kilka zdań. Po przeczytaniu tekstu należy zaznaczyć właściwą odpowiedź spośród kilku albo też zdecydować, czy konkretne stwierdzenie jest prawdziwe bądź fałszywe.

Wśród tekstów źródłowych, które znalazły się w arkuszach poprzednich egzaminów gimnazjalnych, znaleźć można fragmenty tekstów, książek, artykułów, bądź aktów prawnych, jak choćby konstytucje. Przykładowo, na egzaminie gimnazjalnym w 2012 roku znalazły się wybrane artykuły konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 roku, a także fragment z "Aktu 5 listopada" z 1916 roku.

Egzamin z WOS-u - Ważne są też źródła współczesne

Przeglądając ostatni raz przed egzaminem gimnazjalnym rozmaite akty prawne, warto też zwrócić uwagę na dane statystyczne współczesnych ośrodków badań opinii, takich jak Centrum Badania Opinii Społecznej. Na podstawie wyników badań CBOS być może będzie trzeba odpowiedzieć na kilka pytań (na zasadzie prawda/fałsz) bądź też wybrać właściwą odpowiedź spośród kilku podanych opcji.

Co ważne - przy pytaniach typu prawda/fałsz konieczne jest bardzo dokładne czytanie poleceń! W jednym poleceniu być może trzeba będzie wybrać tylko odpowiedzi prawdziwe, a innym tylko fałszywe. Na tego typu drobiazgach łatwo stracić tak cenne przecież punkty.

Egzamin gimnazjalny wierszem napisany

Egzamin gimnazjalny to nie tylko konstytucje i artykuły prasowe. Nie zdziwcie się, jeśli na egzaminie pojawi się wiersz - Juliana Ursyna Niemcewicza "Powrót posła".

Przekonaj się sam! Rozwiąż egzamin gimnazjalny z części humanistycznej

Można spodziewać się pytań o rokosz, konfederację, a może wolną elekcję. Epoka stanisławowska, obiady czwartkowe, a może czasy saskie - to również pojęcia, które mogą pojawić się na egzaminie gimnazjalnym.

Egzamin gimnazjalny 2014 - zorganizuj się!

Ważne miejsce wśród pytań, które mogą się znaleźć na egzaminie gimnazjalnym z wiedzy o społeczeństwie, zajmują pytania dotyczące wyborów - porównywanie frekwencji podczas różnego typu głosowań, nazwy najwyższych urzędów w gminie, powiecie, województwie, skład osobowy poszczególnych rad i sejmików - to informacje, które zdecydowanie mogą się przydać podczas rozwiązywania zadań na egzaminie gimnazjalnym 2014.

Egzamin gimnazjalny - władza przodem!

Do zadań, które bardzo często powtarzają się podczas egzaminów gimnazjalnych, należą pytania o władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą - kto wydaje ustawy, kto wyroki, a kto właściwie rządzi? Ilu posłów liczy Sejm i Senat, w jaki sposób przegłosowywane są ustawy, jak wygląda tryb odwoławczy? Warto też znać definicje takie jak: pluralizm polityczny, suwerenność narodu czy trójpodział władzy.

Gimnazjalipsa! Egzamin gimnazjalny to koniec świata? Ratuj się na Facebooku. Polub fanpage , na którym aż roi się od gimnazjalnych testów, plotek i porad, jak go przetrwać.

Więcej o: