EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014, mamy WSZYSTKIE ARKUSZE I ODPOWIEDZI do egzaminu gimnazjalnego 2014: CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA, MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA I JĘZYKI OBCE!

Publikujemy ARKUSZE I ODPOWIEDZI do EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014. Egzamin gimnazjalny 2014, część humanistyczna, część matematyczna, część przyrodnicza, egzaminy językowe. Sprawdź, czy zdałeś: język polski, historia i WOS, biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka.

Jak podaje strona Centralnej Komisji Edukacyjnej, w 2014 roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpi ponad 379 tysięcy uczniów, dla których przygotowano 80 różnych typów zestawów zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym w języku litewskim i ukraińskim, a także 85 różnych typów zestawów zadań (wraz z płytami) z języków obcych nowożytnych.

Ile będzie trwać egzamin gimnazjalny z części humanistycznej?

Egzamin gimnazjalny sprawdzający wiedzę z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie rozpoczął się w całej Polsce o godzinie 9.00, trwał 60 minut. Po trwającej godzinę przerwie gimnazjaliści przystąpią do drugiego etapu egzaminu z części humanistycznej. O 11.00 uczniowie trzecich klas gimnazjów zmierzą się z testem dotyczącym materiału z języka polskiego, który będzie trwać 90 minut. Dla niektórych uczniów czas trwania egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego może zostać wydłużony do 135 minut.

Co sprawdza część humanistyczna z języka polskiego?

Każda z trzech części egzaminu gimnazjalnego sprawdza wiedzę i umiejętności opisane w podstawie programowej wybranego przedmiotu. W przypadku języka polskiego będzie to nie tylko wiedza dotycząca lektur i innych tekstów kultury, ale także konkretne umiejętności. Gimnazjaliści, rozwiązując 22 zadania zamknięte i otwarte, będą mieli okazję zaprezentować zdolności czytania ze zrozumieniem, docierania do informacji, analizy i interpretacji tekstu. Ponadto egzamin gimnazjalny 2014 sprawdzi, czy uczniowie trzecich klas potrafią tworzyć rozbudowane, pisemne wypowiedzi wykorzystując przy tym bogactwo językowe i wiedzę z zakresu kultury języka, historii literatury oraz osobistego obcowania z kulturą.

Polski budzi więcej emocji niż matematyka?

Wbrew pozorom egzamin gimnazjalny z języka polskiego bardziej niepokoi uczniów niż część matematyczno-przyrodnicza. Dla gimnazjalistów zastosowanie wzorów w rozwiązaniu dobrze znanych modeli zadań stanowi mniejsze wyzwanie niż zbudowanie długiego tekstu na temat, którego w zasadzie nie można przewidzieć. W dzień przed częścią humanistyczną egzaminu gimnazjalnego ponad 300 tysięcy uczniów zastanawia się, czy jutro na ostatniej stronie arkusza znajdą rozprawkę czy też charakterystykę?

Z czym zmierzyli się uczniowie w poprzednich edycjach egzaminu gimnazjalnego?

W zeszłym roku uczniowie nie tylko musieli stworzyć charakterystykę bohatera, który wykazał się odwagą, ale także zredagować wiadomość z zapytaniem do internetowej poradni językowej.

Sprawdź swoją wiedzę! Rozwiąż próbny egzamin gimnazjalny z Operonem .

Dwa lata temu uczniowie rozważali słuszność twierdzenia mówiącego, że literatura stanowi klucz do poznania przeszłości.

Nie daj się zaskoczyć!

"> Egzamin gimnazjalny z części humanistycznej 2012 .

Rozprawka również pojawiła się na egzaminie gimnazjalnym w 2011 roku, kiedy to gimnazjaliści musieli przykładami z historii i literatury zobrazować swoje poglądy na temat patriotyzmu.

Poćwicz! Egzamin gimnazjalny z części humanistycznej 2011 .

Jak widać nie istnieje mechanizm, który mógłby pomóc przewidzieć, co jutro pojawi się na arkuszach egzaminacyjnych. Z pewnością uczniowie przystępujący do części humanistycznej mogą spodziewać się wielu typów tekstów kultury. W poprzednich latach pojawiały się zarówno fragmenty lektur, jak i recenzje teatralne czy też książki naukowe. Nie bez znaczenia jest także umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną w internecie.

Co sprawia największe problemy?

Według raportów CKE w zeszłym roku największą trudność sprawiło uczniom analizowanie i objaśnianie treści utworów. Zaskoczeniem była także charakterystyka bohatera, która pojawiła się na egzaminie gimnazjalnym w 2013 roku po raz drugi. Uczniowie mieli także problem ze wskazaniem konkretnego bohatera literackiego. Analiza prac wykazała, że ta forma wypowiedzi nie jest zupełnie ćwiczona w szkołach. Warto więc jeszcze dzisiaj przejrzeć kilka charakterystyk. Nie zaszkodzi także przypomnieć sobie najważniejsze zasady ortograficzne, interpunkcyjne i stylistyczne.

Ile % punktów zdobędziesz na egzaminie gimnazjalnym z przedmiotów humanistycznych?
Więcej o: