Egzamin gimnazjalny 2014: WYNIKI egzaminu gimnazjalnego!

Zobacz wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014, a także podsumowanie egzaminu przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną!

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014 - ZOBACZ WYNIKI

Egzamin gimnazjalny zupełnie jak matura

Czy rozwiązywaliście kiedyś przykładowy arkusz maturalny z języka obcego? Typy zadań niemal dokładnie odpowiadają typom zadań z egzaminu gimnazjalnego. Różni się tylko poziom wymagań. Ponadto na części podstawowej testu gimnazjalnego nie ma wypowiedzi pisemnej - w przeciwieństwie do podstawowej matury. Podobne są natomiast zadania ze słuchania (listeningi) i uzupełniania luk w tekście.

Termin "minimatura" z pewnością pasuje do części językowej egzaminu!

Króluje angielski

Decyzję o języku nowożytnym, z którego zdawany będzie egzamin gimnazjalny, podejmuje sam uczeń. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Najpierw muszą oni jednak zdawać poziom podstawowy. Do poziomu rozszerzonego mogą przystąpić też pozostali gimnazjaliści, jeśli chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych.

Naturalnie najwięcej uczniów wybiera język angielski - w ubiegłym roku poziom podstawowy z angielskiego zdawało ponad 318 tysięcy osób. Na poziom rozszerzony zdecydowało się właściwie niewiele mniej, bo ponad 286 tysięcy uczniów.

Drugim językiem cieszącym się popularnością zaraz po angielskim był niemiecki. Poziom podstawowy z tego języka wybrało ponad 50 tysięcy gimnazjalistów, rozszerzony natomiast 29 tysięcy.

Pozostałe języki można ułożyć następująco według popularności: rosyjski, francuski, hiszpański i włoski. W ubiegłym roku na poziom rozszerzony z języka włoskiego zdecydowało się tylko 9 osób w całej Polsce.

Słuchanie ze zrozumieniem

Każdy arkusz rozpoczyna listening. Uczniowie dwukrotnie wysłuchują nagrania i na podstawie informacji w nim zawartych wykonują zadania. Poziom podstawowy charakteryzuje się dużą ilością ilustracji - ogranicza to zasób słownictwa, jakiego wymaga się od ucznia. Zdarza się na przykład pytanie: gdzie znajduje się Joe? (Joe to osoba wypowiadająca się na nagraniu) Uczeń musi udzielić właściwej odpowiedzi A, B lub C na podstawie trzech ilustracji przedstawiających dane miejsce. Na poziomie rozszerzonym natomiast już tego nie ma. Jest z kolei bardzo dużo zadań typu prawda-fałsz lub wymagających dopasowywania. Dopasowuje się na przykład osobę mówiącą do pewnego zdarzenia - jest to typ zadań obecny na obydwu poziomach.

Czytanie ze zrozumieniem

Po słuchaniu sprawdzana jest umiejętność czytania w języku obcym. Na poziomie podstawowym jest to zawsze dopasowywanie ilustracji do danego tekstu, pytania typu prawda-fałsz czy pytania sprawdzające rozumienie krótkiej formy użytkowej. Pojawiają się ogłoszenia lub krótkie listy. Na poziomie rozszerzonym teksty, które znajduje w teście uczeń, są nie tylko dłuższe i bardziej zaawansowane, lecz wymagają też większych zdolności analitycznych. Trzeba na przykład dopasowywać nagłówki do artykułu lub wybierać spośród odpowiedzi A, B czy C brakujące fragmenty tekstu tak, aby pozostał on spójny i logiczny. Znamienna jest też różnica między poziomami w zadaniach sprawdzających gramatykę. Na poziomie podstawowym gramatykę sprawdza się w zadaniu z uzupełnianiem luk - trzeba uzupełnić tekst odpowiednim wyrazem podanym w tabeli (to właściwie zadanie na słownictwo, nie gramatykę!). Na poziomie rozszerzonym natomiast w tym samym typie zadania należy nie tylko wpisać właściwe słowo, ale również we właściwej formie gramatycznej. Osoby, które zdają obydwa poziomy, będą doskonale odczuwały różnice między nimi podczas testu.

Pisanie - tylko na rozszerzonym

Poziom podstawowy ogranicza się do sprawdzenia umiejętności ze słuchania, czytania i słownictwa. Na egzaminie rozszerzonym jest inaczej - dochodzi także gramatyka oraz przede wszystkim pisanie. Ostatnie zadanie poziomu rozszerzonego to wypowiedź własna o objętości od 50 do 100 słów. Może być to list, rozprawka lub opis.

W wypowiedzi własnej sprawdzana jest m.in. umiejętność przekazywania informacji oraz znajomość standardów określonej formy - w przypadku listu istotny jest np. początek i zakończenie w odpowiedniej konwencji oraz odróżnienie stylu formalnego od nieformalnego.

Pełny opis wymogów wypowiedzi pisemnej znajdziecie tutaj: WYMOGI, część językowa

Arkusze i jeszcze raz arkusze

Trudno prognozować tegoroczny egzamin inaczej - co roku typ zadań jest identyczny, wykorzystuje jedynie różne tematy. Najlepszą metodą przygotowań do egzaminu jest... przerabianie przykładowych arkuszy. Poza nauką języka w potocznym rozumieniu, rzecz jasna.

Mową w języku obcym nie trzeba się natomiast na egzaminie przejmować - część ustna nie istnieje.

Podsumowując: poziom podstawowy sprawdza de facto bierną znajomość języka. Rozszerzony również, z wyjątkiem kilku zadań, gdzie uczeń musi samodzielnie sformułować wypowiedź.

 

Kompas zawodowy - sprawdź, która praca będzie dla Ciebie idealna

Więcej o: