Darmowe podręczniki - Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wprowadzenie dotacji celowej na zakup podręczników, nałożenie na szkoły obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do nich, zmiany w zakresie dopuszczania podręczników do użytku, a także umożliwienie rodzicom wpływu na ustalanie szkolnego zestawu podręczników - to tylko niektóre zmiany, jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Dzisiaj propozycje Minister Edukacji Narodowej poparła Rada Ministrów.

- "To propozycja kompleksowych, oczekiwanych od lat, zmian. Cel, jaki sobie postawiliśmy i który zrealizujemy to zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym - tj. uczniom szkół podstawowych i gimnazjów - dostępu do bezpłatnych podręczników i innych materiałów edukacyjnych" - mówiła minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. - "Mówiąc krótko: po wejściu w życie proponowanych przez nas zmian, podręczniki - z punktu widzenia rodziców - będą darmowe" - dodaje. Wydatki rodziców na podręczniki z roku na rok rosły.

Koszt zakupu podręczników to dla wielu rodzin znaczne obciążenie.

Dowodzą tego choćby wyniki raportu Głównego Urzędu Statystycznego "Warunki życia rodzin w Polsce". Brak możliwości zakupienia dla dzieci niezbędnych podręczników szkolnych deklarowało w nim prawie 14% gospodarstw rodzinnych z 3 dzieci i więcej.

Według badań CBOS przeprowadzonych na początku roku szkolnego 2013/2014 rodzice na wydatki związane z wyprawką dziecka przeznaczyli średnio 1199 zł. Przeciętne wydatki na jedno dziecko wyniosły 826 zł. To pokazuje, że tego rodzaju wydatki są zbliżone do miesięcznych wynagrodzeń netto tych osób.

Proponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany mają na celu m.in. odciążenie rodzinnych budżetów. Należy przy tym podkreślić, że wydatki na podręczniki rodzice zazwyczaj ponoszą w okolicach rozpoczęcia roku szkolnego, co powoduje kumulację z innymi koniecznymi wydatkami związanymi z początkiem roku szkolnego.

Dobra wiadomość dla rodziców pierwszoklasistów.

- "Kiedy przyprowadzicie swoje dzieci 1 września do szkoły, to nie będziecie ponosić kosztów zakupu podręczników, zeszytów ćwiczeń" - powiedziała minister edukacji narodowej w trakcie konferencji prasowej z udziałem Premiera Donalda Tuska.

Rady Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw.

- "Projekt nowelizacji ustawy o oświacie, który przyjął we wtorek rząd, umożliwi wprowadzenie darmowego podręcznika dla polskich uczniów" - mówił premier Donald Tusk po posiedzeniu Rady Ministrów. Premier podkreślił, że rząd wprowadza darmowy podręcznik z myślą o rodzicach, którzy ponoszą ciężar przesadnych wydatków na szkolne wyprawki dla swoich dzieci.

- "Bardzo się cieszę, że udało się przyjąć ten projekt. Trzymamy się kalendarza" - powiedziała minister edukacji. Przy okazji zaprezentowała okładkę przygotowanego w MEN darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów.

- "Mamy już przygotowaną pierwszą część podręcznika. Udało się pracować w takim tempie, by przygotować ją wcześniej. W czwartek ją zaprezentujemy" - dodała Joanna Kluzik-Rostkowska. Dodatkiem do podręcznika będzie m.in. szeroki wachlarz materiałów edukacyjnych.

- "Dzięki podręcznikowi ponad 120 mln złotych zostanie w kieszeni rodziców, bo tyle jest wart rynek podręczników dla pierwszoklasistów" - zakończyła minister.

Więcej o: