Egzamin gimnazjalny 2014. Jak zdać egzamin gimnazjalny? Zdaj z nami egzamin gimnazjalny 2014!

Egzamin gimnazjalny 2014 już za dwa dni! Sprawdź, o czym musisz pamiętać przed egzaminem gimnazjalnym 2014.

1. Podczas egzaminu gimnazjalnego 2014 uczniowie powinni zgłaszać się bezpośrednio pod salą, w której ma się odbyć dany egzamin.

2. Do sali uczniowie wchodzą pojedynczo , według kolejności, która znajduje się na wcześniej przygotowanej liście - najczęściej jest to lista alfabetyczna - i zajmują wyznaczone im miejsca.

3. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument tożsamości , może to być po prostu ważna legitymacja szkolna.

4. Na salę każdy uczeń powinien przynieść ze sobą przybory do pisania i rysowania - na przykład pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony do rysowania, gumkę, linijkę, cyrkiel i kątomierz.

5. Podczas egzaminu gimnazjalnego nie wolno używać kalkulatora ani żadnych innych urządzeń telekomunikacyjnych.

6. Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego należy zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza.

7. Każdy zdający powinien sprawdzić, czy arkusz posiada odpowiednią liczbę stron i czy wszystkie strony zostały właściwie wydrukowane.

8. Arkusz musi zostać zakodowany - polega to na zapisaniu trzyznakowego kodu i numeru PESEL oraz umieszczeniu we właściwych miejscach naklejek.

9. Przewodniczący musi zapisać na tablicy w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia egzaminu.

10. Rozwiązania zadań otwartych należy zapisywać w wyznaczonych miejscach, poprawne odpowiedzi z zadań zamkniętych należy przenieść na kartę odpowiedzi.

Więcej o: