Egzamin gimnazjalny: sprawdź, jakie były wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku. Poznaj kryteria oceniania egzaminu gimnazjalnego!

Egzamin gimnazjalny już się rozpoczął! Część humanistyczna za nami. Zobacz, z czym uczniowie mieli największe problemy podczas egzaminu gimnazjalnego w 2014 r.

ARKUSZE, WOS I HISTORIA SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO OFICJALNE ARKUSZE >> ODPOWIEDZI, WOS I HISTORIA SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI >>

Krótkie formy wypowiedzi, które gimnazjalista musi napisać w części humanistycznej egzaminu obejmującej zagadnienia z języka polskiego, dla niektórych bywają kłopotliwe. W takim zadaniu najwięcej (2 pkt) otrzyma uczeń, który stworzy logicznie sformułowane wyrażenie, dostosowane układem graficznym i stylem do zadanej formy. Teksty takie, jak ogłoszenie, zaproszenie, zapytanie, notatka czy krótkie sprawozdanie wymagają prostego przekazu, wykorzystania zdań pojedynczych - czyli jasnej i przystępnej konstrukcji. Tylko jeden punkt otrzyma uczeń, który stworzy logiczne i spójne sformułowanie, ale nie dostosuje go do wymaganej sytuacji komunikacyjnej.

Egzamin gimnazjalny: wypracowanie jest bardzo ważne

Wypracowanie to najtrudniejsza i jednocześnie najwyżej oceniania cześć humanistycznego egzaminu gimnazjalnego. Najwięcej, bo aż 5 punktów otrzymuje się za treść wypracowania, czyli realizację tematu. Egzaminator sprawdza, czy uczeń w pełni zrozumiał i realizuje w swojej pisemnej wypowiedzi wszystkie elementy tematu, czy nie grzęźnie w niepotrzebnych dygresjach. Wypracowanie musi być spójne, zachowywać jasną konstrukcję i logiczny ciąg wypowiedzi. Tematu wypracowania nie można jednak prezentować tylko na wybranych przykładach. Należy także wypowiedzieć swoje zdanie na temat poruszanego problemu. Rezygnując z oceny własnej, można stracić cenne punkty!

Uwaga! Za błędną interpretację tematu można nie tylko nie uzyskać punktów, ale nawet stracić te, na które się wcześnie zapracowało. Błąd rzeczowy (np. pomylenie nazwiska bohatera lektury) kosztuje 1 punkt. Jeżeli praca będzie krótsza niż wymagana, wypracowanie nie zostanie ocenione w ogóle.

Zobacz wideo
Więcej o: