Matura 2015 - Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadzi Diagnozę przedmaturalną

Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego to nowy pomysł Ministerstwa Edukacji Narodowej. Badanie zostanie przeprowadzone w czerwcu, a jego celem jest przybliżenie uczniom nowej formuły egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz dokonanie oceny stopnia realizacji podstawy programowej na poziomie podstawowym.

Kiedy odbędzie się badanie?

Badanie zostanie przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w ścisłej współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i wszystkimi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi.

Odbędzie się 10 czerwca 2014 r. o godzinie 9.00, a jego przebieg będzie zgodny z procedurami obowiązującymi na egzaminie maturalnym z języka polskiego.

Jaki jest cel badania?

Celem badania jest przygotowanie uczniów i nauczycieli szkół średnich do matury, która w 2015 roku odbędzie się według nowych zasad. Instytut Badań Edukacyjnych zrealizuje badanie w 50 szkołach (w badaniu weźmie udział około 4 tys. uczniów), ale wszyscy uczniowie klas II szkół ponadgimnazjalnych.

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej: "matura w 2015 r. będzie oparta po raz pierwszy o wymagania nowej podstawy programowej. Zmieni się przy tym krytykowana od lat formuła egzaminu z języka polskiego.

Wyniki diagnozy

Dodatkowo w drugiej połowie września 2014 r. eksperci IBE przeprowadzą z nauczycielami szkół biorących udział w badaniu warsztaty, na których zostaną omówione wyniki badania i przedstawione rekomendacje. Przy badaniu Instytut Badań Edukacyjnych współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. O badaniu zostali poinformowani również kuratorzy oświaty.

Przeczytaj więcej o maturze z 2015 roku i przygotuj się do niej z Edulandią!

Zobacz wideo
Więcej o: