Opieka nad osobami starszymi w Polsce i Niemczech - międzynarodowa konferencja we Wrocławiu

20 i 21 marca na wrocławskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?Kierunki rozwoju opieki nad ludźmi w wieku podeszłym w Polsce i w Niemczech?. Patronat honorowy obejmie rektor UMW, prof. dr hab. Marek Ziętek oraz Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu Gottfried Zeitz.

Praktyki i oferty pracy

Konferencja obejmie nie tylko wystąpienia poruszające problem opieki nad osobami starszymi w Polsce i Niemczech. Zaprezentowane również zostaną możliwości rozwoju kariery za granicą i wymagania z nią związane - sprawy kwalifikacji językowych i uznania dyplomów. Ponadto można będzie porozmawiać z przedstawicielami firm niemieckich oferujących studentom praktyki zawodowe lub stałe zatrudnienie. Temu między innymi poświęcony będzie pierwszy dzień konferencji.

Bieżące problemy opieki nad osobami starszymi

Drugiego dnia konferencji, 21 marca, odbędą się dwie sesje. Pierwsza poświęcona zostanie problemom, z jakimi mierzy się niemiecki system opieki nad osobami w wieku podeszłym. Omówione też zostanie prawo do ubezpieczeń społecznych i aktualne wyzwania, jakie stoją przed Niemcami w związku z niedoborem wykwalifikowanych pracowników oraz problemami finansowymi.

Druga sesja skupi się nad problemami polskimi. Omówione zostaną między innymi podstawy prawne opieki nad ludźmi starszymi w Polsce, rodzaje i formy tej opieki oraz system kształcenia kadr w zawodach opiekuńczych.

Perspektywy współpracy polsko-niemieckiej

Na zakończenie konferencji planowana jest dyskusja nad współpracą polsko-niemiecką w zakresie rozwoju opieki senioralnej. Wystąpienia zaprezentowane podczas konferencji zostaną opublikowane w kwartalniku "Pielęgniarstwo i zdrowie publiczne".

Gdzie i kiedy

Miejsce spotkania: Sala wykładowa im. Leonarda Kuczyńskiego na Wydziale Farmacji z Oddziałem Analityki Uniwersytetu Medycznego, ul. Borowska 211 we Wrocławiu.

Obrady 20 marca trwać będą od 9 do 12 a następnego dnia od 9 do 14.30.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają certyfikaty oraz 4 pkt. edukacyjne.

Organizatorem jest Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.