Absolwenci WZiE nie wiedzą, co to bezrobocie

Z publikacji "Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie pomorskim w 2012 roku", wydanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wynika, że absolwenci Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej znakomicie radzą sobie na rynku pracy: stopa bezrobocia wśród nich, po wszystkich kierunkach jest niższa od stopy bezrobocia w Polsce - wynosiła w 2013 roku 15, 3 %, niższa niż w województwie pomorskim, gdzie wynosiła 13,1 czy nawet w regionie gdańskim, w którym była 9,7% .

Absolwenci większości naszych kierunków uplasowali się wysoko też pośród absolwentów o takiej samej specjalności innych uczelni trójmiejskich - jako najlepiej radzący sobie na rynku pracy: absolwenci naszego Zarządzania bezrobotni to zaledwie 3,9% na 7,3% wszystkich absolwentów Zarządzania, absolwenci Europeistyki to 8,2% na 8,8 wszystkich absolwentów tego kierunku w województwie.

Ze wszystkich uczelni, wszystkich kierunków naszym województwie najlepiej - wręcz rewelacyjnie - radzą sobie absolwenci naszego kierunku Zarządzanie inżynierskie: z 222 absolwentów w 2012 roku tylko jedna osoba była bez pracy - mamy nadzieję, że już ją znalazła - co stanowi 0,5% absolwentów. Jest to najlepszy wynik na Politechnice Gdańskiej, jeden z najlepszych w województwie - lepsi w pozyskiwaniu pracy od naszych absolwentów Zarządzania inżynierskiego w województwie są tylko absolwenci Pielęgniarstwa: z 640 absolwentów też tylko jedna była bez pracy, co stanowi 0,2%.

W prognozach zatrudnienia na 2020 rok wskazuje się na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zarządzania, marketingu, public relations, a właśnie w tę wiedzę i umiejętności wyposażamy naszych studentów i na kierunku Zarządzanie inżynierskie i Zarządzanie (studia magisterskie, II stopnia). Mamy więc nadzieję, że przyszli absolwenci będą też tak samo poszukiwanymi pracownikami, jak ci, którzy niedawno opuścili mury naszej uczelni.

Pełni raport znajdziesz tutaj .

Więcej o: