AGH przygotuje studentów do pracy w administracji UE

W semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie uruchomi nowe studia podyplomowe: ?Urzędnik administracji Unii Europejskiej - kariera w instytucjach unijnych?.

Będą to, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, pierwsze tego typu studia w naszym kraju. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji urzędnika zarówno w administracji publicznej Unii Europejskiej, a także w krajowej administracji rządowej. Absolwenci przygotowani będą do przejścia skomplikowanego procesu rekrutacyjnego organizowanego cyklicznie przez EPSO (The European Personnel Selection Office/Europejski Urząd Doboru Kadr).

Istotą tego konkursu jest wyłonienie najbardziej kompetentnych osób mogących zasilić szeregi unijnej służby cywilnej.

Wykłady i ćwiczenia odbywać się będą w językach polskim i angielskim. Tematyka poruszana podczas zajęć obejmuje m.in. takie zagadnienia jak prawo europejskie, prawo własności intelektualnej i przemysłowej w ujęciu europejskim, polityka Unii Europejskiej, budowanie relacji międzynarodowych, zarządzanie projektem czy zarządzanie personelem.

W programie zajęć nie zabraknie także innych, poszukiwanych kompetencji - treningu logicznego i abstrakcyjnego myślenia oraz zwiększenia kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej i umiejętności ich stosowania w praktyce.

Zajęcia na studiach podyplomowych "Urzędnik administracji Unii Europejskiej - kariera w instytucjach unijnych" (www.uaue.zarz.agh.edu.pl) rozpoczną się na początku marca. Kandydaci zainteresowani rekrutacją na ten kierunek czas na zgłoszenia mają do 28 lutego b.r.

Nowy kierunek zaproponowany przez Wydział Zarządzania AGH dołącza tym samym do oferty prawie stu kierunków studiów podyplomowych oferowanych przez Akademię Górniczo-Hutniczą. Ich pełny wykaz znajdą Państwo pod adresem

Więcej o: