"Nowoczesne komputerowe metody kształcenia nauk przyrodniczych - iCSE: Śląski Kongres Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych"

Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach organizują konferencję pt. "Nowoczesne komputerowe metody kształcenia nauk przyrodniczych - iCSE: Śląski Kongres Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych".

Konferencja, która ma przybliżyć możliwości zastosowania nowoczesnych metod komputerowych w nauczaniu takich przedmiotów, jak fizyka, chemia czy przyroda odbędzie się 13 lutego 2014 r. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych od godz. 9.00-17.40.

Do udziału w konferencji zaproszeni są nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję wziąć udział w specjalnie opracowanych warsztatach oraz odwiedzić wystawę "Zagadki Optyki". Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w konferencji jest bezpłatny. Program spotkania zostanie opublikowany w najbliższym czasie. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie icse.us.edu.pl.

Konferencję patronatem objęli: prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz śląski kurator oświaty Stanisław Faber.

Więcej o: