Konferencja pt. "Vademecum Śląsk: pierwsza konferencja śląskoznawcza"

Towarzystwo Inicjatyw Naukowych organizuje konferencję pt. "Vademecum Śląsk: pierwsza konferencja śląskoznawcza", która odbędzie się 21 lutego 2014 r. o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych oraz analiz diagnostycznych na temat mechanizmów identyfikacji i odbioru społecznego Górnego Śląska wraz z komentarzem i refleksją naukową. Dyskusja koncentrować się będzie wokół wizerunku Śląska i jego uwarunkowań społeczno-politycznych w perspektywie nauk społecznych. Tematyka konferencji poświęcona będzie następującym kwestiom, zgrupowanym w pięciu panelach tematycznych:

Historia regionu i jej reperkusje w XXI w.

Środowisko naturalne i jego wpływ na postrzeganie regionu.

Społeczeństwo i kapitał społeczny Śląska.

Polityka na Śląsku i formy jej przejawiania się.

Identyfikacja i odbiór społeczny regionu.

Więcej o: