Matura 2015 - czego można się spodziewać?

W roku 2015 zmienia się nieco sposób przeprowadzania matury. Warto już dziś zastanowić się nad tym, co jest najistotniejsze w nowej maturze. Na poziomy podstawowe egzaminów zaplanowano 170 minut, poziom rozszerzony należy napisać w 180 minut. Oto przykładowe arkusze z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Trudne?

Język polski - poziom podstawowy

Na rozwiązanie zadań z języka polskiego na poziomie podstawowym na maturze 2015 uczeń będzie miał 170 minut. W tym czasie powinien rozwiązać zadania odnoszące się do dłuższego tekstu pisanego prozą (w przykładowym arkuszu znalazł się tekst Stanisława Lema), co ciekawe - na podstawie jednego z poleceń należy napisać streszczenie felietonu na określoną ilość słów.

Drugim tekstem, jak się okazuje, może być zarówno tekst pisany prozą, jak i wierszem. Wśród zadań między innymi polecenie zaznaczenia słów kluczowych. Być może Centralna Komisja Egzaminacyjna chce kształcić przyszłych specjalistów od pozycjonowania stron, nie wiadomo.

Dłuższa wypowiedź w przykładowym arkuszu maturalnym to... stare dobre wypracowanie! Drugą opcją jest interpretacja wiersza - należy podać tezę i uzasadnić ją. W poleceniach określono minimalną ilość słów - przyszli maturzyści powinni o tym pamiętać, żeby nie stracić punktów w tak bezsensowny sposób.

Zobacz arkusz

Język polski - poziom rozszerzony

Jednym zadaniem maturzysty zdającego maturą z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w roku 2015 będzie napisanie wypracowania na jeden z dwóch tematów - w przykładowym arkuszu jest to wypracowanie w klasycznym rozumieniu tego słowa, a także analiza porównawcza dwóch wierszy. Tu również określono minimalną ilość słów.

Zobacz arkusz

Matematyka - poziom podstawowy

W zadaniach 1-23 trzeba będzie wybrać i zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Zadania 24-33 to zadania otwarte. Konieczne będzie napisanie wszystkich obliczeń, które doprowadziły do uzyskania określonego wyniku. W przypadku trudniejszych zadań na obliczenia pozostawiono nawet całą stronę.

Zobacz arkusz

Matematyka - poziom rozszerzony

Zadania 1-5 wymagają jedynie zaznaczenia prawidłowej odpowiedzi. W zadaniach 6-9 trzeba będzie zakodować wynik w kratkach zamieszczonych obok polecenia. W zadania 10-18 rozwiązania trzeba będzie napisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania.

Zobacz arkusz

Języki obce nowożytne

Na rozwiązanie podstawowego arkusza z języka obcego maturzyści będą mieli tylko 120 minut. Styl zadań części pisemnej nie zmieni się jednak zbyt mocno. Trzeba będzie na podstawie usłyszanego czy przeczytanego tekstu wybrać właściwe odpowiedzi, a także napisać dłuższą (ale tylko jedną!) wypowiedź pisemną, która będzie miała od 80 do 130 słów.

Na poziomie rozszerzonym (w czasie 150 minut) maturzyści będą mieli do rozwiązania zadania podstawie usłyszanych wypowiedzi i przeczytanego tekstu. Pojawi się również zadanie, w którym trzeba będzie uzupełnić luki w tekście odpowiednimi zdaniami.

Wypowiedź pisemna to również rozprawka - wypowiedź na jeden z dwóch podanych tematów.

Język angielski

Język niemiecki

Język francuski

Język rosyjski

Język włoski

Język hiszpański

Więcej o: