Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski im. Krystyny Bochenek

Konkurs ma charakter otwarty, ale szczególnie będą uwzględniane problemy związane z historią województwa śląskiego i jego obecnymi zmianami i wizjami przyszłości, co do miejsca i roli regionu w Polsce i Unii Europejskiej.

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek wraz z Komitetem Organizacyjnym podjęła decyzję o ogłoszeniu III edycji Konkursu. Oceniane będą publikacje, które powstały i ukazały się w 2013 r. Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa 15 stycznia 2014 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie

Dla autora najwartościowszej publikacji poświęconej Województwu Śląskiemu - nagroda wynosi 50 tys. zł. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Laureatów Konkursu wyłoni Kapituła w składzie: Mirosław Sekuła - marszałek Województwa Śląskiego (przewodniczący), prof. Wiesław Banyś - rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Krystyna Doktorowicz - prodziekan Wydziału Radia i Telewizji UŚ, Kamil Durczok - szef Faktów TVN, Anna Sekudewicz - reportażystka Polskiego Radia, Jan Dziadul - publicysta Polityki i Andrzej Zydorowicz - publicysta i komentator sportowy.