Nowości w roku szkolnym 2014/2015 - czyli przydatne informacje dla uczniów klas piątych.

Od kolejnego roku szkolnego Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadza nowe zasady dotyczące przeprowadzania sprawdzianów po szkole podstawowej. Zobacz, co się zmienia!

Nowością część językowa

Od kiedy rozpoczęto przeprowadzanie sprawdzianów po szkole podstawowej (czyli od roku 2002) uczniowie szóstych klas szkoły podstawowej pisali jeden test obejmujący przekrojową wiedzę, którą powinni zdobyć w szkole podstawowej. Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian po szkole podstawowej będzie miał dwie części:

część pierwsza - zadania z języka polskiego i matematyki (co ważne, zadania mogą być oparte na tekstach, bądź informacjach dotyczących historii, bądź przyrody),

część druga - zadania z języka obcego nowożytnego (do wyboru będzie angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski).

Czas częściowo do zmiany

Choć przyszłoroczny egzamin również ma być przeprowadzany w kwietniu, zmienia się ilość czasu, którym dysponować będą uczniowie klas szóstych. Na część pierwszą Centralna Komisja Egzaminacyjna zaplanowała 80 minut, natomiast część językowa ma zająć 45 minut. Pomiędzy częściami ma być przerwa.

Jakie będą zadania?

Uczniowie klas piątych w przyszłym roku mogą spodziewać się podobnego typu zadań, co ich rok starci koledzy. Zadania z matematyki i języka polskiego będą miały formę otwartą i zamkniętą (8-12 pytań zamkniętych i 2-4 pytania otwarte). W przypadku języka polskiego wciąż uczniowie będą musieli się zmierzyć z dłuższą wypowiedzią pisemną.

W części językowej uczniowie będą musieli odpowiedzieć na 35-45 pytań.

Kiedy wyniki?

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej będą ogłaszane w dniu zakończenia roku szkolnego. Każdy uczeń otrzyma wyniki:

- ogólne z części pierwszej,

- wynik z języka polskiego,

- wynik z matematyki,

- wynik z części drugiej (z języka obcego).

Kto będzie zwolniony?

Ze sprawdzianu po szkole podstawowej zwolnieni będą laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Uczeń, który zostanie zwolniony z danej części sprawdzianu po szkole podstawowej otrzyma z tej części maksymalny wynik.