SGH jeszcze bliżej biznesu

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprosiła łódzką firmę MobileMS do współpracy przy Podyplomowych Studiach Marketingu Sportu oraz Podyplomowych Studiach Biznesu Mobilnego.

Ekspansja technologii mobilnych w biznesie oraz komercjalizacja sportu to trendy, na które SGH odpowiada nowatorską ofertą kształcenia. Podyplomowe Studia Marketingu Sportu cieszą się popularnością wśród studentów już od 9 lat, zaś Podyplomowe Studia Biznesu Mobilnego to nowość na SGH - studia startują w marcu 2014.

"Cieszę się, że możemy korzystać z doświadczenia lidera rynku technologii mobilnych " - mówi prof. dr hab. Andrzej Sznajder, twórca i kierownik obu tych studiów "Zależy nam, aby słuchacze mieli kontakt z najlepszymi praktykami " - dodaje.

MobileMS współtworzy program studiów oraz zapewnia kadrę wykładowców-biznesmenów. Ponadto firma przygotowuje dla słuchaczy aplikację mobilną, która docelowo będzie osobistym kalendarzem, indeksem i komunikatorem organizującym uczelniane życie. Podyplomowe Studia Biznesu Mobilnego będą omawiać możliwości wykorzystania technologii mobilnych w różnych sektorach, m.in. turystyce, bankowości, transporcie, branży muzycznej i wydawniczej. Studenci dowiedzą się także, jak wykorzystywać reklamę mobilną oraz w jaki sposób kształtować markę z użyciem gier i aplikacji mobilnych.

Druga propozycja SGH - Podyplomowe Studia Marketingu Sportu - są kierowane do wszystkich, którzy chcą się specjalizować w zarządzaniu i marketingu sportowym. Sprzedaż produktów sportu, licencji, praw medialnych, pakietów reklamowych - to tylko niektóre z tematów, jakie słuchacze poruszą na zajęciach.

Współpraca uczelni i biznesu to w SGH już tradycja. Umożliwia tworzenie unikatowych programów nauczania, które odpowiadają na faktyczne zapotrzebowanie rynku. "Możliwość dzielenia się wiedzą biznesową ze studentami i współpraca z tak prestiżową uczelnią jest dla nas wyróżnieniem. Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć nową kadrę biznesu mobilnego i prężnie działających menedżerów sportu" - mówi Łukasz Gąsiorowski, Business Development Manager MobileMS.

Więcej szczegółów na temat programu studiów podyplomowych i możliwości rekrutacji można uzyskać poprzez stronę internetową uczelni :

oraz strony studiów:

www.marketingsportu.waw.pl

www.biznesmobilny.waw.pl

Więcej o: