Rekrutacja zimowa - studia dla spóźnialskich

Przegapiłeś rekrutację? Twój kierunek okazał się niewypałem? A może właśnie teraz odkryłeś w sobie naukową pasję? Nic straconego! Uczelnie zapraszają na rekrutację zimową. Oto przegląd kierunków! [Tekst aktualizowany]

Jeśli komuś nie udało się dostać na wymarzony kierunek w letniej rekrutacji albo studia okazały się niewypałem, nie musi to koniecznie wiązać się z całym rokiem w plecy. Wystarczy tylko rozejrzeć się i znaleźć ciekawą alternatywę. Oto przegląd szkół wyższych, które proponują rozpoczęcie studiów w semestrze wiosennym. Oferta, jak na zimowe kierunki, jest bardzo bogata!

1. Szkoła Główna Handlowa

Rekrutację zimową na studia II stopnia rozpoczęła już Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Rejestracja kandydatów trwa do 9 stycznia 2014 r. Kandydaci mogą rekrutować się na kierunki: administracja, ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja, a także zarządzanie. Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w języku polskim jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski). Egzamin odbędzie się 20 stycznia 2014 r. W ramach zimowej rekrutacji na studia stacjonarne w języku polskim SGH może przyjąć 437 osób, a na studiach niestacjonarnych łącznie 806 osób.

Szczegółowe informacje.

2. Politechnika Wrocławska

Politechnika zaprasza na studia I i II stopnia. W przypadku studiów I stopnia do wyboru są jednak tylko studia niestacjonarne - budownictwo oraz elektrotechnika.

W przypadku studiów II stopnia Politechnika Wrocławska proponuje kształcenie w trybie stacjonarnym bądź niestacjonarnym. Wybór jest naprawdę bardzo bogaty. Zaczynając od architektury w języku polskim, a także angielskim, przez popularną ostatnio automatykę i robotykę, biotechnologię, budownictwo, aż po informatykę, różne rodzaje inżynierii (biomedyczna, materiałowa, systemów etc.), telekomunikację i zarządzanie.

Szczegółowe informacje.

3. Politechnika Warszawska

Do 5.02.2014 trwa rejestracja na studia stacjonarne II stopnia na Politechnice Warszawskiej. Semestr rozpoczyna się w lutym, a przyszli studenci mają do wyboru olbrzymią liczbę kierunków. Do 31 stycznia 2014 trwa rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach: elektronika i telekomunikacja (Wydział EiTI, studia wieczorowe) oraz transport (Wydział Transportu, studia zaoczne), a także na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunkach: elektrotechnika (Wydział Elektryczny), mechanika i budowa maszyn (Wydział MEiL), transport (Wydział Transportu) i zarządzanie oraz zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Zarządzania).

Szczegółowe informacje.

4. Uniwersytet Opolski

Już 16 grudnia 2013 rozpoczęła się też rejestracja kandydatów na Uniwersytecie Opolskim. Zakończy się ona 12 lutego 2014 r. Dokumenty można składać od 27 stycznia 2014 r. do 13 lutego 2014 r.

Uniwersytet zaproponował następujące kierunki: matematyka - studia stacjonarne I i II stopnia, informatyka - pełen wybór trybu studiów - I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne, ochrona środowiska - studia stacjonarne II stopnia, a także inżynieria środowiska, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Szczegółowe informacje.

5. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Z kolei na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu można logować się do systemu rekrutacyjnego od 7 stycznia do 14 lutego 2014 r.

W rekrutacji zimowej Uniwersytet Przyrodniczy oferuje 14 kierunków studiów stacjonarnych drugiego stopnia i 35 specjalności. Rekrutacja prowadzona będzie na kierunki takie jak: architektura krajobrazu, budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika, biotechnologia oraz technologia żywności i żywienie człowieka.

W tym roku po raz pierwszy prowadzona będzie rekrutacja na studia magisterskie drugiego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Zainteresowani kierunkiem gospodarka przestrzenna mogą wybrać spośród dwóch specjalności: zarządzanie przestrzenią oraz rynek nieruchomości.

Nowością w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jest także specjalność na studiach drugiego stopnia na kierunku architektura krajobrazu prowadzona dzięki współpracy polsko-chińskiej, w ramach której studenci część studiów odbędą w Chinach.

Szczegółowe informacje.

6. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Na tym Uniwersytecie rejestracja rozpoczyna się 10 stycznia 2014 r., a kończy 23 lutego 2014 r. Tu również przyszli studenci mają ogromny wybór kierunków. Od swojsko brzmiących, jak agrobiznes czy rolnictwo i ogrodnictwo, przez behawiorystykę zwierząt, hipologię i jeździectwo, aż po biotechnologię oraz zarządzanie i inżynierię produkcji.

Szczegółowe informacje.

7. Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski wprowadził rozmaite terminy rekrutacji na różne kierunki, dlatego warto dokładniej przyjrzeć się stronie Uniwersytetu.

Prawo, studia niestacjonarne 2,5-letnie II stopnia - rekrutacja rozpoczęła się już 2.12.2013 r., ostatni dzień rejestracji zaplanowany jest na 24.01.2014 r. Na początku lutego kandydaci przyjęci na studia będą mogli składać dokumenty.

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na kierunku chemia (dla absolwentów studiów inżynierskich) rozpocznie się 18.12.2013 r. Potrwa do 16.02.2014 r.

W przypadku matematyki uniwersytet proponuje studia stacjonarne I i II stopnia. W obu przypadkach rejestracja rozpoczyna się na początku stycznia 2014 r.

W ofercie znalazły się także studia informatyczne II stopnia - dla absolwentów studiów inżynierskich, licencjackich (rekrutacja od 7.01.2014 r.), a także studia doktoranckie, gdzie uniwersytet chce przyjąć tylko 4 kandydatów.

Wśród propozycji znalazła się także humanistycznie brzmiąca dyplomacja europejska, zarówno jako studia I, jak i II stopnia. W obu przypadkach są to studia niestacjonarne, przy których uniwersytet nie określił maksymalnej liczby przyjętych studentów.

Szczegółowe informacje

8. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

7 stycznia 2014 r. rusza rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Na te trzysemestralne studia, kończące się uzyskaniem stopnia magistra, mogą aplikować absolwenci dowolnych studiów pierwszego stopnia.

Szczegółowe informacje.

9. Uczelnia Łazarskiego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zaprasza na studia podyplomowe: MBA energetyka oraz MBA w ochronie zdrowia. W pierwszym przypadku celem tego kierunku jest przygotowanie słuchaczy do roli osób zarządzających firmami sektora energetycznego bądź oddziałami lub pionami tych firm, rozwinięcie ich kompetencji zarządczych oraz pokazanie trendów i dobrych praktyk. Są doskonałym dopełnieniem wykształcenia technicznego, specjalistycznego oraz praktyki zawodowej.

Studia MBA w ochronie zdrowia skierowane są do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania szpitalem, przychodnią, urzędników rządowych i pracowników administracji samorządowej, zatem osób odpowiedzialnych dzisiaj lub w przyszłością za nadzór i restrukturyzację zakładów opieki zdrowotnej.

W przypadku studiów MBA w ochronie zdrowia rekrutacja kończy się już 8.01.2014 r., a zajęcia ruszają 11.01.2014 r. Terminy są więc zawałowe, być może to właśnie jest pierwszy egzamin przyszłych studentów - muszą zdążyć na czas ze wszystkimi formalnościami.

Przyszli studenci kierunku MBA energetyka mają zdecydowanie więcej czasu na podjęcie decyzji, bowiem rekrutacja kończy się 31.01.2014 r. Zajęcia na tym kierunku rozpoczynają się na początku lutego.

Uczelnia Łazarskiego oferuje również inne rodzaje studiów podyplomowych: cyberprzestępczość, prawo korporacji, asystent rodziny, executive sales management w B2B i zarządzanie sekretariatem sądowym. Kierunki te mają różne terminy rejestracji, dlatego warto sprawdzić je bezpośrednio na stronie uczelni.

Szczegółowe informacje.

10. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie proponuje bardzo dużą liczbę kierunków studiów podyplomowych z zakresu turystyki, zarządzania czy obrotu nieruchomościami. Rekrutacja kończy się 15 lutego 2014 r., więc przyszli studenci mają jeszcze sporo czasu na przygotowanie dokumentów.

Szkoła Biznesu zaprasza również na studia MBA. W tym przypadku elementem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna z potencjalnym kandydatem.

Szczegółowe informacje.

11. Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu

Program Master of Business Administration National Louis University oferowany przez Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu zapewnia jego uczestnikom gruntowne przygotowanie w tradycyjnych obszarach biznesowych takich jak rachunkowość, ekonomia, finanse, marketing i zarządzanie. Osoby zainteresowane tym rodzajem studiów powinny przesłać wymagane dokumenty na wskazany adres.

Szczegółowe informacje.

12. Polish Open University - Wyższa Szkoła Zarządzania

POU zaprasza do rozpoczęcia studiów licencjackich aż cztery razy w roku, a więc również w lutym 2014 r. Studia II stopnia również można rozpocząć w lutym - termin składania dokumentów to 3.02.2014 r., a kilka dni później zaplanowane są rozmowy z kandydatami.

3.02.2014 r. kończy się również czas rekrutacji na studia executive MBA. W przypadku tych studiów kandydatów czeka test predyspozycji menedżerskich, test językowy bądź legitymowanie się odpowiednim certyfikatem, a także rozmowa kwalifikacyjna.

Szczegółowe informacje.

13. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Od 13 stycznia do 28 lutego 2014 trwa rekrutacja w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

Można aplikować na studia licencjackie na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, turystyka i rekreacja, a także zarządzanie. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu proponuje także 3-semestralne studia magisterskie na kierunkach: turystyka i rekreacja i zarządzanie. O przyjęciu na studia decyduje komplet złożonych dokumentów rekrutacyjnych w terminie.

Zajęcia dla nowo przyjętych studentów rozpoczną się w marcu 2014 roku.

Szczegółowe informacje.

14. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Rozpocznij studiowanie na jednym z czterech kierunków do wyboru: logistyka, transport, budownictwo, gospodarka przestrzenna. Do 15 marca skorzystaj ze specjalnie przygotowanej promocji: opłata wpisowa zaledwie 50 zł, a dodatkowo dla każdego kandydata 10% zniżki na czesne przez pierwszy semestr studiów. Nabór zimowy dotyczy studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) oraz studiów II stopnia (magisterskich), w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje

Więcej o: