Wynalazek UŚ wyróżniony w konkursie Polski Produkt Przyszłości

Uniwersytet Śląski w Katowicach zdobył prestiżowe wyróżnienie podczas XVI edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 9 grudnia 2013 r. w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się uroczysta gala podczas której wyróżnienie w kategorii ?wyrób w fazie przedwdrożeniowej? uzyskał wynalazek Uniwersytetu - Automatyczny Biodetektor Toksyczności Ogólnej Wód (ABTOW). Wyróżnienie odebrali prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego oraz Mariusz Piasecki, Prezes Spółki abtow biotechnology.

Konkurs Polski Produkt Przyszłości skierowany jest do innowacyjnych przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, instytutów naukowych, zakładów doświadczalnych, a także indywidualnych wynalazców z krajów UE. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Gospodarki. Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych technik i technologii, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim. Konkurs wyłania produkty, które w dużym stopniu przyczyniają się do poprawy warunków naszego życia i ułatwiają normalne funkcjonowanie w obszarach dotychczas niedostępnych. W tegorocznej edycji rozwiązanie Uniwersytetu Śląskiego konkurowało z ponad dwudziestoma projektami zgłoszonymi przez uczelnie, instytuty badawcze, parki naukowo-technologiczne i innowacyjne firmy z całej Polski.

Zgłoszenie wynalazku do konkursu przygotowane zostało przez spółkę abtow biotechnology we współpracy z Biurem Współpracy z Gospodarką UŚ. Abtow biotechnology to firma powołana przez interdyscyplinarny zespół naukowców we współpracy ze specjalistycznym zespołem brokerów technologii oraz przy wsparciu Uniwersytetu Śląskiego. Głównym obszarem działalności firmy jest oferowanie innowacyjnych usług i produktów z zakresu poprawy jakości wody oraz ochrony środowiska. Spółka abtow biotechnology uzyskała od Uczelni pełną i wyłączną licencję na korzystanie z wynalazku ABTOW.

System ABTOW wpisuje się w trend tzw. Biologicznych Systemów Wczesnego Ostrzegania (z ang. Biological Early Warning System - BEWS), bazujących na naturalnej reakcji organizmów żywych - ryb, małż, alg czy mikroorganizmów - na substancje toksyczne. Reakcja taka obejmująca zmiany behawioralne czy fizjologiczne stanowi podstawę do zarejestrowania i przesłania drogą elektroniczną informacji o nagłym pogorszeniu stanu wody. Zaproponowane rozwiązanie opiera się na zastosowaniu kultur bakterii posiadających naturalną wrażliwość na szerokie spektrum substancji niebezpiecznych, przy zachowaniu szybkiej reakcji układu w granicach 90 sekund od wprowadzenia analizowanej wody urządzenia. Technologia ABTOW zapewnia ciągły monitoring jakości wody pod względem obecności substancji niebezpiecznych w wodzie oraz stanowi doskonały punkt kontrolny w procesie uzdatnia i monitoringu wody. Wynalazek znajduje zastosowanie zarówno w zakładach wodociągowych, jak i przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego.

Laureaci Konkursu Polski Produkt Przyszłości otrzymują statuetkę, dyplom i prawo do posługiwania się znakiem i hasłem "Polski Produkt Przyszłości". Dodatkową nagrodę stanowi także pomoc PARP w promocji nagrodzonych wyrobów lub technologii poprzez prezentację na krajowych i zagranicznych targach i wystawach innowacyjności, udział laureatów Konkursu w programach radiowych i telewizyjnych poświęconych tematyce innowacyjności, prezentację na Portalu Innowacji www.pi.gov.ploraz prezentację w katalogu laureatów Konkursu, dystrybuowanym w kraju i za granicą.

Katalog tegorocznych Laureatów znajduje się pod: adresem

Więcej o: