Prof. Lena Kolarska-Bobińska nowym Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Prezydent Bronisław Komorowski powołał 3.12.13 r. na stanowisko Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lenę Kolarską-Bobińską. Zastąpiła dotychczasową minister, prof. Barbarę Kudrycką. 

Po niedawnej rekonstrukcji rządu tekę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego objęła Lena Kolarska-Bobińska. Jej nominacja nie jest zbytnim zaskoczeniem, a sama pani minister ma spore doświadczenie zarówno naukowe, jak i polityczne. - "Chcąc budować nowoczesne, mądre społeczeństwo i dynamicznie rozwijającą się gospodarkę, musimy postawić na naukę. To ona jest dziś najefektywniejszym motorem rozwoju społecznego i ekonomicznego " - mówi prof. Kolarska-Bobińska.

Priorytetem jej działań będzie budowanie Polski innowacyjnej, taka chce być dzisiaj również Unia Europejska.

Nauka i przemysł

Dla nowej minister ważne jest rozwijanie polskiej myśli technologicznej oraz lepsza współpraca uczelni i ośrodków naukowych z przemysłem. Jednym z kluczowych celów na najbliższe lata będzie też podnoszenie jakości studiów. - "Jak pokazały badania PISA, oceniające umiejętności uczniów w 65 najbardziej rozwiniętych krajach świata, polscy uczniowie należą do ścisłej czołówki. Takich absolwentów powinny też wypuszczać polskie uczelnie " - podkreśla minister nauki.

Kim jest Lena Kolarska-Bobińska?

Lena Kolarska-Bobińska jest profesorem socjologii. Od 1997 sprawowała funkcję dyrektora Instytutu Spraw Publicznych. Doradzała prezydentom RP: w latach 1992-1995 Lechowi Wałęsie (Komitet Ekonomiczny), w 2001-2005 Aleksandrowi Kwaśniewskiemu (Grupa Refleksyjna), a także pełnomocnikowi rządu do spraw negocjacji członkowskich z Unią Europejską. Do momentu objęcia funkcji ministra była posłanką do Parlamentu Europejskiego. Zasiadała tam w Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Petycji. Była w grupie doradców unijnego komisarza ds. badań, innowacji i nauki.

Uhonorowana m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta RP, a także Idre National du Mérite - odznaczeniem przyznawanym przez Prezydenta Republiki Francji. Jest autorem ponad 300 prac naukowych: książek, artykułów, opracowań i badań naukowych publikowanych w prasie polskiej i zagranicznej.