Gry symulacyjne w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu

Ludzie chętnie angażują się w gry, nawet jeśli nie zdobywają przy tym materialnych nagród. Rywalizacja, rozwiązywanie coraz trudniejszych zadań, pokonywanie kolejnych poziomów, zdobywanie punktów, to często wystarczające motywatory. Nauka poprzez zabawę nie jest zarezerwowana tylko dla dzieci - dorośli także lubią gdy łączy się elementy rozrywki z pracą czy nauką.

Nowoczesny system kształcenia to dziś już nie są tylko tradycyjne wykłady - oferta dla słuchaczy musi być zróżnicowana i elastyczna. W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu program zajęć obejmuje wykorzystanie ICT, e-learningu, gier symulacyjnych i decyzyjnych, treningi i warsztaty menedżerskie, dyskusje moderowane, program wizyt studyjnych i eksperckich czy praktyk.

W ramach takich urozmaiconych zajęć, studenci studiów niestacjonarnych wspomaganych e-learningiem na kierunkach Zarządzanie oraz Ekonomia, spotkali się 1 grudnia br. wyjątkowo "w realu" na zajęciach z przedmiotu "Zarządzanie projektami" - zajęcia te odbyły się po raz pierwszy w formie gry symulacyjnej pt. "Zarządzanie projektem - D&J Resort".

Głównym celem gry "Zarządzanie projektem D&J Resorts" - przygotowanej autorsko przez kadrę ZPSB dla studentów Szkoły - jest stworzenie symulowanego środowiska oddającego atmosferę towarzyszącą planowaniu i realizacji projektów. Gracze wcielają się w typowe role projektowe: kierownicy projektów, koordynatorzy, wsparcie projektu, wykonawcy. W trakcie gry zespoły stają przed wyzwaniami realizacji głównych zadań z zakresu zarządzania projektami, są to m.in.:

- zbudowanie zespołu projektowego,

- prowadzenie projektu pod presją czasu i warunkach ograniczonych zasobów,

- pokonanie wyzwań komunikacyjnych, szczególnie w obszarze wymiany i przepływu informacji,

- wdrażanie i egzekwowanie ustalonych norm i zasad działania.

Rozgrywki w ZPSB trwały 6 godzin. Zajęcia odbywały się pod presją czasu - tak jak to jest rzeczywiście "w życiu" każdego projektu. Oprócz czasu, wyzwaniami także było prawidłowe komunikowanie się, przygotowywanie dokumentacji projektowej, nadzorowanie budżetu oraz podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka.

- "Zaangażowanie oraz uśmiechy na twarzach graczy są dla nas dowodem na to, że stosowanie najnowszych trendów w nauczaniu, np. właśnie włączenie w naukę grywalizacji, spełnia dobrze swoje zadanie. Mogę to też potwierdzić, weryfikując utrwalanie wiedzy i jej praktycznego zastosowania po takich zajęciach. " - mówi dr Dorota Dżega, prodziekan ds. e-learningu, współautorka i prowadząca grę w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu.

Autorki gry oraz prowadzące rozgrywkę: dr Dorota Dżega, dr Justyna Osuch.

Więcej o: