SGH: uczelnia bliżej biznesu

Ekspansja technologii mobilnych w biznesie oraz komercjalizacja sportu to trendy, na które Szkoła Główna Handlowa w Warszawie odpowiada nowatorską ofertą kształcenia. Podyplomowe Studia Marketingu Sportu cieszą się popularnością wśród studentów już od 9 lat, zaś Podyplomowe Studia Biznesu Mobilnego to nowość na SGH - studia startują w marcu 2014. 

"Cieszę się, że możemy korzystać z doświadczenia lidera rynku technologii mobilnych " - mówi prof. zw. dr hab. Andrzej Sznajder, twórca i kierownik obu tych studiów - Zależy nam, aby słuchacze mieli kontakt z najlepszymi praktykami " . MobileMS współtworzy program studiów oraz zapewnia kadrę wykładowców-biznesmenów. Ponadto firma przygotowuje dla słuchaczy aplikację mobilną, która docelowo będzie osobistym kalendarzem, indeksem i komunikatorem organizującym uczelniane życie. Podyplomowe Studia Biznesu Mobilnego

Te studia będą omawiać możliwości wykorzystania technologii mobilnych w różnych sektorach, m.in. turystyce, bankowości, transporcie, branży muzycznej i wydawniczej. Studenci dowiedzą się także, jak wykorzystywać reklamę mobilną oraz w jaki sposób kształtować markę z użyciem gier i aplikacji mobilnych.

Podyplomowe Studia Marketingu Sportu Druga propozycja SGH jest kierowana do wszystkich, którzy chcą się specjalizować w zarządzaniu i marketingu sportowym. Sprzedaż produktów sportu, licencji, praw medialnych, pakietów reklamowych - to tylko niektóre z tematów, jakie słuchacze poruszą na zajęciach. Współpraca uczelni i biznesu to na SGH już tradycja. Umożliwia tworzenie unikatowych programów nauczania, które odpowiadają na faktyczne zapotrzebowanie rynku.

"Możliwość dzielenia się wiedzą biznesową ze studentami i współpraca z tak prestiżową uczelnią jest dla nas wyróżnieniem. Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć nową kadrę biznesu mobilnego i prężnie działających menedżerów sportu " - mówi Łukasz Gąsiorowski, Business Development Manager MobileMS.

Więcej szczegółów na temat programu studiów podyplomowych i możliwości rekrutacji można uzyskać:

www.marketingsportu.waw.pl

www.biznesmobilny.waw.pl

Więcej o: