Międzynarodowe współzawodnictwo studentów wojskowych

W dniach 26-28 listopada do wrocławskiej szkoły generałów przyjechali studenci Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych w Dreźnie, Akademii Wojsk Lądowych w Lwowie, Narodowego Collegu Obrony w Tartu, Akademii Wojskowej w Wilnie i Uniwersytetu Obrony Brnie. Stronę polską reprezentowali podchorążowie z Akademii Marynarki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.

Pięcioosobowe zespoły konkurowały ze sobą podczas biegu patrolowego na dystansie około 3 km połączonego ze strzelaniem z pistoletu wojskowego. Musiały także pokonać wodny tor przeszkód oraz wykonać "zadanie ogniowe". Ostatnia konkurencja składała się z dwóch etapów. W pierwszym etapie, przy wykorzystaniu systemu szkolno-treningowego "Śnieżnik", zespół strzelał do 15 celów ukazujących się w odległości od 50 do 250 m. Etap drugi zakładał strzelanie do tarczy z pistoletu pneumatycznego. - Tegoroczne zawody są dla nas szczególnie ważne, gdyż stanowią integralną część składową obchodów siedemdziesięciolecia funkcjonowania Uczelni. Proszę pamiętać, że sukces będzie możliwy tylko dzięki współdziałaniu w zespołach i to międzynarodowych - powiedział Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (WSOWL) płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr podczas uroczystości otwarcia II Międzynarodowych Mistrzostwach Uczelni Wojskowych.

- Celem zawodów było wyłonienie zespołowych mistrzów uczelni wojskowych oraz popularyzowanie wojskowych konkurencji sportowych. Formuła tegorocznych zmagań zakładała, że w skład każdego zespołu wejdą przedstawiciele różnych państw. Taka rywalizacja stanowi doskonałą okazję do nawiązania współpracy i kontaktów z naszymi partnerami z zagranicy - informuje przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw, prorektor ds. dydaktyczno-naukowych WSOWL płk dr Marek Kulczycki.

W zmaganiach bezkonkurencyjna okazała się być drużyna INDIA w składzie: Kdt. Kveta Macharova (Uniwersytet Obrony w Brnie), Lt. Felix Reinwald (Oficerska Szkoła Wojsk Lądowych w Dreźnie), kpr. pchor. Rafał Babicz (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), kdt. Jaak-Joosep Rumvolt (Narodowy College Obrony w Tartu), pchor. Wiktor Augustyniak (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni). Na drugim miejscu uplasował się zespół FOXTROT: pchor. Ewelina Piniarska (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), kdt. Regimantas Maeys (Akademia Wojskowa w Wilnie), kdt. Dmyro Oleksandrovyvh Trygubet (Akademia Wojsk Lądowych w Lwowie), kdt. Vlastimil Vávra (Uniwersytet Obrony w Brnie), lt. Florian Szuster (Oficerska Szkoła Wojsk Lądowych w Dreźnie). Trzecie miejsce zajęła drużyna BRAVO w składzie: st. szer. pchor. Jolanta Szwarnóg (Wyższa szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), kdt. Reijo Tammekand (Narodowy College Obrony w Tartu), pchor. Marcin Krzywdziński (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni), pchor. Bartłomiej Ozga (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie), pchor. Jacek Furtak (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie).

Rozdanie nagród odbędzie się podczas uroczystej zbiórki z okazji 70-lecia Uczelni i Dnia Podchorążego.

Więcej o: