Obchody 70-lecia powstania "szkoły generałów"

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu obchodzi 70. rocznicę powstania.

Wydarzenia towarzyszące obchodom:

- konferencja naukowa "Historia i współczesność w służbie Ojczyzny"

termin: 28 listopada (czwartek) w godz. 10.00 - 16.00,

miejsce: siedziba uczelni przy ul. Czajkowskiego 109;

- uroczysta zbiórka z okazji Dnia Podchorążego połączona z ceremonią zamknięcia "Międzynarodowych Mistrzostw Uczelni Wojskowych"

termin: 28 listopada (czwartek) godz. 18.00,

miejsce: siedziba uczelni przy ul. Czajkowskiego 109.

W ramach obchodów zaprezentowana zostanie inscenizacja Nocy Listopadowej (widowisko typu światło i dźwięk połączone z deklamacją wierszy). Część podchorążych, w tym warta honorowa, wystąpi w mundurach historycznych. W trakcie uroczystości nastąpi symboliczne przekazanie władzy w Uczelni słuchaczom, którzy na czas obchodów Dnia Podchorążego sprawować będą zaszczytne funkcje honorowe (Honorowy Komendant Uczelni, Honorowy Oficer Dyżurny i Pomocnik Oficera Dyżurnego, Honorowi Dowódcy Pododdziałów). Oprawę muzyczną zapewni Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych. Dodatkową atrakcją, towarzyszącą uroczystości, będzie pokaz sztucznych ogni.

Więcej o: