Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu obchodzi Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jak co roku, organizuje Forum Ekspertów pt. ?Chrońmy antybiotyki? w dniu 21.11.2013 r., o godz. 11.00 w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii UMW .

W związku z dynamicznie narastającą opornością bakterii na antybiotyki i wynikającym z tego zjawiska ograniczeniem skutecznego leczenia zakażeń, Komisja Europejska na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ustanowiła dzień 18 listopada corocznym, Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach (European Antibiotic Awareness Day). Kraje członkowskie UE zobligowane zostały do podjęcia inicjatyw mających na celu zorganizowanie lokalnych obchodów tego Dnia w obrębie każdego państwa.

Do stołu ekspertów zaproszono specjalistów z różnych dziedzin medycyny i mikrobiologii dla pełnego i wielotorowego przedstawienia problemu antybiotykoterapii zakażeń. Uczelnia zaprasza wszystkich, którzy stykają się z problemem leczenia zakażeń w codziennej praktyce.

Program i Uczestnicy

- dr hab. Grażyna Gościniak prof. nadzw. - Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii UM - moderator sesji, Narodowy Program Ochrony Antybiotyków 2005-2012.

- prof. dr hab. Leszek Szenborn - Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UMEmpiryczna antybiotykoterapia u dzieci w oparciu o znajomość czynników etiologicznych i prawidłowe rozpoznawanie zakażeń

- dr n med. Monika Biernat - Katedra i Zakład Mikrobiologii UM - Epidemiologia zakażeń u pacjentów w immunosupresji w świetle narastającej antybiotykooporności

- dr Marzena Zielińska - Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej UMProblemy antybiotykoterapii u noworodków i małych dzieci

- dr hab. Lidia Łysenko - Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM- Problemy antybiotykoterapii w sepsie.

- prof. dr hab. Krzysztof Kałwak - Klinika i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej UM- Problemy antybiotykoterapii i terapii przeciwgrzybicznej u pacjentów Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

- dr hab. Magdalena Krajewska prof. nadzw - Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej - Aktualne problemy antybiotykoterapii w chorobach nerek

- prof. dr hab Anna Wiela-Hojeńska - Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej UM - Uwaga na niepożądane działania antybiotyków.

- dr med. Małgorzata Fleischer - Katedra i Zakład Mikrobiologii UM - Znaczenie mikrobiologicznych badań przesiewowych w profilaktyce i terapii szpitalnych zakażeń wywołanych szczepami MDR i XDR.

Wstęp bezpłatny

Więcej o: