Spotkanie edukacji z biznesem 

Ostatni tydzień października zaowocował spotkaniem Władz Uczelni Vistula z przedstawicielami około 20 firm współpracujących ze szkołą. Jest to jeden z elementów autorskiego programu uczelni "Cooperative Education", łączącego świat biznesu z edukacją. Podczas spotkania, przedstawiono wstępne wyniki badania "Budowa modelu współpracy między uczelnią a biznesem" oraz dyskutowano z obecnymi firmami na temat przyszłej kooperacji.

Na spotkanie w Akademii Finansów i Biznesu Vistula przybyli przedstawiciele między innymi takich firm jak: Proimagine, Saint Gobain, Syntea, Infopraca, Emmerson, DGA, Polkomtel, ACG, Starway, Knap Consulting, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, Secover, Getin Bank, City Handlowy, WYG International, PKP Eneretyka, Asseco South Eastern Europe. Celem spotkania było podsumowanie efektów programu Cooperative Education - zintegrowanego programu zapewniającego połączenie edukacji z biznesem. Jest on realizowany przez uczelnię we współpracy z renomowanymi firmami z różnych segmentów rynku od 2011 roku. W ramach projektu studenci odbywają staże w firmach partnerskich, zdobywając nie tylko solidną wiedzę, ale także znakomite przygotowanie praktyczne, które jest obowiązkowym elementem edukacji w Uczelni Vistula.

Warsztaty z rozwoju kariery

W stażach aktywnie uczestniczą nie tylko polscy, ale również zagraniczni studenci. Poza stażami Biuro Karier w ciągu całego roku akademickiego realizuje doradztwo psychologiczne i zawodowe, organizuje warsztaty na temat rozwoju kariery zawodowej, w których udział bierze ponad 200 osób rocznie.

Podczas rekrutacji studentów do konkretnych projektów stażowych Biuro Karier AFIB Vistula zorganizowało w samym 2013 roku, ponad 200 spotkań z pracodawcami. Tak duża liczba była podyktowana nie tylko właściwym doborem kandydata, ale także umożliwieniem studentom udziału w jak największej liczbie interview. To doskonały trening umiejętności autoprezentacji.

Cooperative Education

W ramach autorskiego programu "Cooperative Education" realizowanego przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula już od 2011 roku, ponad 110 studentów otrzymało możliwość odbycia stażu w prestiżowych przedsiębiorstwach. Spośród nich, aż 20 % otrzymało propozycję stałej współpracy z firmami zaraz po zakończeniu stażu.

Jak podkreśla jeden ze studentów uczelni, który brał udział w programie stażowym: "Dzięki uczelnianemu projektowi otrzymujemy nieocenioną pomoc w momencie wejścia na rynek pracy, co jak widomo, jest dzisiaj ogromnym wyzwaniem. Staże są faktycznym dotknięciem biznesu, ponieważ realizujemy podczas nich rzeczywiste projekty i jesteśmy częścią zespołu danej firmy. Nie bez znaczenia jest też fakt, że staże są bardzo dobrze płatne."

"Model współpracy między uczelnią a biznesem"

Dzięki ścisłej współpracy ze środowiskiem biznesu Biuro Karier przeprowadziło badanie potrzeb i oczekiwań pracodawców. Zaproszone do niego 1000 dużych i średnich firm głównie z branż: IT, nieruchomości, bankowość, finansów i przemysłu.

Ciekawe okazały się wyniki dotyczące kryteriów uwzględnianych przez pracodawców przy zatrudnianiu studentów i absolwentów. Wszystkie z pytanych firm wskazały jako najważniejszą cechę umiejętność praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy (100%). Na drugim miejscu, z wynikiem 96%, znalazły się kompetencje interpersonalne, a zaraz za nimi kompetencje osobiste (94%) takie jak radzenie sobie ze stresem czy samodzielne rozwiązywanie problemów.

"Dzięki tym wynikom utwierdzamy się w przekonaniu, że realizowany przez Biuro Karier program rozwoju kompetencji interpersonalnych i osobistych dokładnie trafia w aktualne potrzeby rynku pracy." - mówią Anna Plewa i Katarzyna Chwiałkowska, przedstawicielki Biura Karier Uczelni Vistula.

Podstawą wiedza praktyczna

Jeżeli chodzi o preferowane formy współpracy z uczelnią, ankietowani najchętniej wskazywali na: pomoc w zakresie rekrutacji i doboru pracowników (70%), współpracę przy ocenie i doskonaleniu programu studiów (70%) a także organizację praktyk i staży (68%). Jak wynika z zaprezentowanych danych, 32% przedsiębiorców nie dostrzega korzyści z nich płynących. Przy czym wszystkie firmy podkreślały umiejętność praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy jako najważniejszą cechę przyszłego pracownika, która jest następstwem właśnie praktyki. Być może w niektórych firmach wciąż obecne jest jeszcze przekonanie, że w czasie staży student nie może się zbyt wiele nauczyć. Jednak programy staży realizowane wraz z Partnerami Uczelni Vistula dokładnie temu zaprzeczają. Należy również podkreślić, że nie są to staże bezpłatne. Uczelnia przystąpiła do kampanii "Nie robię tego za darmo" realizowanej przez Organizację Wspieramy Wielkich Jutra. Podczas spotkania także przedstawiciele firm partnerskich zostali zaproszeni do udziału w kampanii, jako "solidni pracodawcy" rekomendowani przez Uczelnię.

Więcej o: