Działali w górach

Prowadzenie działań patrolowo-przeszukujących, organizacja zasadzki na elementy rozpoznawczo-dywersyjne przeciwnika oraz wykonanie szturmu na obiekt przeciwnika - to elementy szkolenia w górach Sekcji Działań Połączonych z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Ćwiczenie grupowe nt. "Przygotowanie i prowadzenie przez pluton zmechanizowany (zmotoryzowany) działań w specyficznych środowiskach walki" zostało przeprowadzone w rejonie Gór Izerskich, w oparciu o Ośrodek Szkolenia "Wysoki Kamień".

W trzydniowym szkoleniu wzięli udział oficerowie z Zakładu Działań Połączonych oraz podchorążowie z Sekcji Działań Połączonych.

Efektem zajęć było wykonanie przez podchorążych wielu zadań taktycznych w dzień i w nocy.

- Podchorążowie realizowali zadania w dwóch zespołach doskonaląc umiejętności w posługiwaniu się mapą, GPS oraz środkami łączności. Nowym elementem było wprowadzenie do szkolenia procedur Tactical Combat Casualty Care, które stosowano w wybranych elementach szkolenia or az procedur MEDAVAC - tłumaczy kierownik zajęć kpt. Aleksander Ziemiński.

Intensywne szkolenie, któremu poddawani są studenci wrocławskiej uczelni wojskowej procentuje zdobywaniem wielu nagród w różnego rodzaju zawodach i ćwiczeniach w kraju i za granicą. Do ostatnich osiągnięć zaliczyć można m.in.: zdobycie srebrnego medalu w międzynarodowym ćwiczeniu rozpoznawczym Armii Brytyjskiej "Cambrian Patrol 2013" , zajęcie pierwszego miejsca przez sierż. pchor. Bartłomieja Więcka i uzyskanie wyróżnienia przez sierż. pchor.. Mateusza Kotasa w kursie dowodzenia realizowanego w Fort Benning w USA i ukończenie przez sierż. pchor.. Marka Jankowskiego ekstremalnego szkolenia w lasach równikowych Gujany Francuskiej.

Więcej o: