Zintegrowany System Zarządzania Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu

W związku z przemianami rynku edukacyjnego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu podjął aktywne działania, mające na celu usprawnienie funkcjonowania uczelni i budowanie wiodącej pozycji wśród uczelni medycznych w naszym kraju. Rozpoczęliśmy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. ?Zintegrowany System Zarządzania Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu?.

- Zmiany są niezbędne, aby dostosować się do dynamicznego rozwoju gospodarki. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności zarządzania Uczelnią, pozwoli na bieżąco identyfikować i weryfikować zagrożenia występujące w codziennej pracy Uczelni, a przede wszystkim usprawni proces merytorycznego kształcenia dydaktycznego. - mówi prof. dr hab. Marek Ziętek, Rektor UMW

Projekt ten w swoim zamyśle ma zmienić funkcjonowanie uczelni w wielu obszarach. W jego ramach przewidziane są m.in.: wprowadzenie nowych rozwiązań informatycznych, stworzenie nowego modelu zarządzania majątkiem i zasobami ludzkimi, zmiany w polityce zarządzania jakością kształcenia, czy też poszerzanie kompetencji kadry kierowniczej uczelni w zakresie zarządzania.

- Założenia i zadania projektu mają charakter długofalowy, więc efekty włożonego w realizację zadań wysiłku nie od razu będą widoczne, jednak najbardziej zauważalne zmiany będą związane z wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentacji, uruchomieniem tzw. wirtualnego dziekanatu, czy wprowadzeniem elektronicznej inwentaryzacji majątku. - przekonuje mgr Justyna Seliga, kierownik projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie jakości i efektywności zarządzania Uczelnią w okresie realizacji projektu poprzez wdrożenie założeń Strategii Rozwoju Uczelni na lata 2009-2020.

Więcej o: