Srebrny patrol

Podchorążowie z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu zdobyli srebrny medal w międzynarodowym ćwiczeniu rozpoznawczym Armii Brytyjskiej "Cambrian Patrol 2013", uważanym za jedne z najbardziej wymagających zmagań w Europie.

Gospodarzem oraz organizatorem zawodów było dowództwo 160. Brygady Walijskiej. We współzawodnictwie wzięło udział ponad 140 drużyn wystawionych przez brytyjskie jednostki piechoty oraz armie zagraniczne, m. in. z Australii, Estonii, Francji, Holandii, Irlandii, Nowej Zelandii, Pakistanu, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Włoch i Polski.

- Wyjazd reprezentacji wyznaczonej z członków Sekcji Szkoleń Wysokogórskich poprzedziły intensywne przygotowania. Podchorążowie reprezentowali różne grupy osobowe: rozpoznania ogólnego, pancerno-zmechanizowaną, artylerii przeciwlotniczej i saperskiej - tłumaczy ppłk dr Andrzej Demkowicz z Zakładu Rozpoznania i Dowodzenia.

Podchorążowie byli oceniani według tych samych kryteriów co żołnierze zawodowi. Musieli wykazać się umiejętnością pracy w zespole, sprawnym dowodzeniem, topografią, czy znajomością uzbrojenia armii innych państw. Przede wszystkim jednak liczyła się wytrzymałość fizyczna i psychiczna.

Ćwiczenie polegało na wykonaniu patrolu trwającego 48 godzin po trasie liczącej ponad 60 kilometrów w górach i wykonaniu otrzymanych zadań. Każdy zawodnik miał ze sobą broń osobistą oraz dodatkowe wyposażenie o łącznej wadze dochodzącej do 40 kilogramów. Teren, w którym działali żołnierze był trudny do przejścia i nawigacji. Trasa marszu przebiegała poza drogami, przez podmokłe łąki, góry i strumienie. Każde zadanie było oceniane i punktowane przez nadzorujących instruktorów, którzy swoje doświadczenie w dużej mierze zdobywali w Iraku i Afganistanie.

- Ćwiczenie rozpoczęliśmy od zbudowania stołu plastycznego i postawienia zadań na czas całego patrolu. Następnie drużyna została przetransportowana do rejonu wyjściowego, gdzie rozpoczął się patrol, w trakcie którego musieliśmy m.in.: przeprowadzić obserwację obiektu zajmowanego przez przeciwnika, przeprawić się przez przeszkodę wodną, wykazać się znajomością wyposażenia przeciwnika oraz wiedzą z zakresu sztuki przetrwania i medycyny pola walki - wymienia plut. pchor. Piotr Wojnarowski.

Jednym z najtrudniejszych zadań było zniszczenie dwóch stanowisk ogniowych, następnie pojmanie jeńca, jego przeszukanie i przesłuchanie zgodnie z ustaleniami Konwencji Genewskich.

W ponad czterdziestoletniej historii przedsięwzięcia realizowanego w Walii, przedstawiciele Polski wzięli udział po raz drugi. Uwzględniając stopień trudności ćwiczenia oraz fakt, że dla drużyn z Wielkiej Brytanii samo ukończenie ćwiczenia jest ogromnym sukcesem, zdobycie srebrnego medalu przez podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, świadczy o ich profesjonalizmie i wysokim poziomie wyszkolenia.

Więcej o: