Dolnośląskie Gryfy rozdane!

21 października rozdano po raz dziesiąty statuetki ?Dolnośląskiego Gryfa?.

Wśród laureatów konkursu znalazł się Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, który został wyróżniony za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki Dolnego Śląska. Podczas tegorocznej edycji przyznano również nagrodę w kategorii "Osobowość Dolnego Śląska". Otrzymała ją prof. Alicja Chybicka, senator RP, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej UMW. W tym roku na konkurs wpłynęło ponad 120 wniosków w sześciu kategoriach.

"Dolnośląski Gryf - Nagroda Gospodarcza" to inicjatywa, którą dziesięć lat temu zapoczątkowała Zachodnia Izba Gospodarcza. Jej celem jest promocja i nagradzanie najważniejszych osiągnięć gospodarczych regionu. Docenia innowacyjność i zaangażowanie inwestycyjne, zauważa działania na rzecz lokalnej społeczności i wymierne korzyści jakie naszemu regionowi przynosi działalność dolnośląskich podmiotów gospodarczych. "Dolnośląski Gryf" to wyjątkowe podziękowanie dla tych, którzy tworzą gospodarczą i społeczną przyszłość Dolnego Śląska.

Więcej o: