Konferencja: "Jakość kształcenia w uczelniach wyższych"

W dniach od 25 do 26.09.2013 r. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. "Zintegrowany System Zarządzania Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu" organizuje konferencję poświęconą tematowi jakości kształcenia w uczelniach wyższych.

W ramach konferencji pracownicy Uczelni będą mieli możliwość zapoznania się m.in. z aktualną problematyką standardów kształcenia, akredytacji, tworzenia programów czy też kontroli jakości kształcenia. Wiedza ta przyczyni się do zwiększenia świadomości, a w konsekwencji do poprawy jakości kształcenia na UMW i zwiekszenia konkurencyjności Uczelni.

Program

Dzień pierwszy - 25.09.2013

09.30 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 - 10.15 Uroczyste otwarcie konferencji

10.15 - 11.15 Prelekcja 1. Międzynarodowe standardy akredytacyjne i ich wpływ na funkcjonowanie uczelni

11.15 - 12.15 Prelekcja 2. Nowe procedury akredytacyjne - ocena instytucjonalna i programowa

12.15 - 12.30 Przerwa kawowa

12.30 - 15.15 Prelekcja 3. Budowanie planów studiów w oparciu o efekty kształcenia (wykład interaktywny)

13.30 - 14.15 Lunch

Dzień drugi - 26.09.2013

10.00 - 11.00 Prelekcja 4. Projektowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

11.00 - 12.00 Prelekcja 5. Rola interesariuszy w zapewnianiu jakości kształcenia

12.00 - 12.45 Lunch

12.45 - 14.00 Panel dyskusyjny. Jakość kształcenia w uczelniach wyższych

Więcej o: