Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego bloku Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej odbędzie się 16 września 2013 r. o godz. 13:00 na terenie inwestycji położonej przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu - "Przylądek Nadziei", którego celem jest stworzenia odpowiednich warunków dla prowadzonej działalności medycznej, naukowo - badawczej i dydaktycznej oraz dla zapewnienia większego dostępu do świadczeń oraz wyższej jakości usług medycznych w skali ponadregionalnej.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia .

Wartość projektu: 101.153.356,00 PLN PLN,

Wartość kosztów kwalifikowanych: 100.000.000,00 PLN,

Dofinansowanie (100%): 100.000.000,00 PLN (środki unijne: 85.000.000,00 PLN i budżetu państwa: 15.000.000,00 PLN)

Realizacja projektu "Przylądek Nadziei" jest niezbędna z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego kraju oraz zapewnienia szerokiej dostępności do badań i procedur medycznych dla pacjentów pediatrycznych z chorobą nowotworową.

Więcej o: