Studia gospodarka przestrzenna - wymagania ogólne

Co zdawać na maturze by dostać się na gospodarkę przestrzenną? Dowiedz się, jakie wymagania mają uczelnie i jakich predyspozycji oczekuje się od studenta gospodarki przestrzennej.

Na maturze

Dobrze wiedzieć wcześniej, jakie przedmioty należy zdawać na maturze, by dostać się na wymarzony kierunek. Od kandydatów na gospodarkę przestrzenną wymaga się wiedzy z przedmiotówmatematyczno-przyrodniczych. Gospodarka przestrzenna jest kierunkiem, który obejmuje wiedzę z zakresu geografii, ekonomii, biologii, fizyki matematyki i statystyki,. Do cech kandydata na ten kierunek powinny należeć przede wszystkim umiejętność wyobraźnie przestrzenna, logiczne rozumowanie

Wymagania uczelni

Przed zdecydowaniem się na zdawanie określonych przedmiotów, powinno się jednak sprawdzić dokładnie, czego wymaga wybrana uczelnia. Takie dane znaleźć można zwykle na stronach Internetowej Rejestracji Kandydatów lub innych poświęconych rekrutacji. Na każdym uniwersytecie rekrutacja wygląda trochę inaczej.

By dostać się na Politechnikę Warszawską należy zdawać: matematykę, język obcy i jeden z wybranych przedmiotów spośród następujących: fizyka, chemia, biologia, informatyka. Największą wagę ma fizyka.

Z kolei Politechnika Białostocka wymaga zdawania matematyki, fizyki i języka obcego - wszystkich tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Najmniejszą wagę ma język obcy, a największą fizyka.