Polityka Energetyczna - nowa specjalizacja na Uczelni Łazarskiego

Duży trójpak energetyczny, mały trójpak energetyczny, udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu, zmniejszenie emisji CO2, wydobycie gazu łupkowego w Polsce, pakiet klimatyczno-energetyczny to tylko niektóre zagadnienia polityki energetycznej, wokół których toczy się burzliwa dyskusja. Szczyt klimatyczny ONZ, który odbędzie się w tym roku w Warszawie dodatkowo ją podsyca.

Polityka energetyczna będzie w najbliższych latach ważna nie tylko dla Polski, ale także UE. To oznacza, że niezbędne będą zarówno regulacje prawne, jak i specjaliści znający ten rynek. Uczelnia Łazarskiego wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom uruchamia nową specjalizację - Polityka Energetyczna.

Umiejętność zarządzania przedsiębiorstwami z sektora energetycznego, opracowywanie długofalowych strategii w sektorze wydobywczym oraz na rynku paliwowym, zawieranie korzystnych, umów to tylko niektóre kwalifikacje, których rynek energetyczny będzie wymagał i poszukiwał. Już teraz widać, że coraz więcej na nim profesjonalistów, wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i podwykonawców, którzy są w stanie zarządzać procesami.

Coraz większe potrzeby w tym sektorze może zaspokoić wykwalifikowana kadra prawników zajmujących się regulacjami energetycznymi i zawieraniem umów oraz negocjatorzy kosztów i zarządcy projektów.

Polityka energetyczna przestaje być pojęciem stosowanym tylko do określenia zasad czy strategii jaką przyjmuje Państwo dla tego sektora. Polityka energetyczna staje się synonimem "zarządzania energetycznego", czyli zbiorem zasad wspomagających podejmowanie decyzji dotyczących energii (nie tylko elektrycznej). Decyzje te muszą uwzględniać obecny oraz docelowy mix energetyczny oraz być podejmowane na podstawie dostępnych danych, ale także znajomości trendów w funkcjonowaniu rynku energetycznego w Europie i na świecie - powiedział Jakub Leszczyński, niezależny doradca, współorganizator specjalizacji Polityka Energetyczna na Uczelni Łazarskiego.

Energia i energetyka odgrywają ogromną rolę we współczesnej gospodarce. Biorą udział w rozwoju większości gałęzi gospodarczych, zapewniają stabilność wewnętrzną danego kraju, czy regionu, a także decydują o konkurencyjności państwa na tle innych. Specjaliści w dziedzinie polityki energetycznej muszą rozumieć wpływ uwarunkowań rynku energii elektrycznej i gazu na prowadzenie biznesu w Polsce i Europie, znać unijne regulacje i trendy energetyczne, a co za tym idzie - muszą umieć podejmować decyzje biznesowe, tak aby przedsiębiorstwa, w których zostaną zatrudnieni stawały się konkurencyjne. Program specjalizacji Polityka Energetyczna uruchomionej na Uczelni Łazarskiego został stworzony we współpracy ze specjalistami i praktykami w zakresie sektora energetycznego i gazowego właśnie po to, aby absolwenci zdobywali taką niezbędną wiedzę i umiejętności.

Menedżer ds. polityki energetycznej musi rozumieć, jakie zasady i procesy rządza rynkiem energii w Polsce i Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych rynków na działanie poszczególnych sektorów gospodarki (np. przemysł wytwórczy). Jego wiedza powinna obejmować zarządzanie firmą przy zmieniających się trendach oraz regulacjach wewnątrz UE (polityka klimatyczna, nowe prawo energetyczne). Powinien również umiejętnie gospodarować nowymi złożami (biopaliwa) oraz wykorzystać posiadane zasoby energii jako skuteczne narzędzie prowadzenia działań politycznych - dodał Jakub Leszczyński.

W świetle obecnych zmian w polityce energetycznej i debaty na temat ważności tego sektora w gospodarce wydaje się on niezwykle rozwojowy i obiecujący, szczególnie jeżeli chodzi o tworzące się miejsca pracy dla specjalistów w tej dziedzinie.

Więcej informacji na temat specjalizacji Polityka Energetyczna, a także zasad rekrutacji na stronie.

Więcej o: