Do pracy po studiach

Ukończenie administracji daje liczne możliwości pracy. Zakończenie tych studiów nie oznacza nudnej pracy w urzędzie. Zobacz, co można robić po tych studiach.

By po administracji dostać dobrą pracę trzeba przede wszystkim ukończyć jedną ze specjalizacji lub specjalności oferowanych przez uczelnie i postarać się o odbycie w trakcie studiów rozwijających praktyk lub stażów. Konieczne są także odpowiednie predyspozycje i chęć uczenia się nowych rzeczy.

Specjalizacje

Specjalizacje jakie się pojawiają na uczelniach to między innymi: administracja publiczna, administracja samorządowa, zarządzanie w administracji, Prawo i administracja UE, zarządzanie informacją w administracji publicznej, administracja podatkowa, działalność organizacji pozarządowych, administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, administracja celna, administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, administrowanie firmą.

Już same nazwy tych specjalizacji pokazują w jak wielu miejscach może pracować absolwent administracji.

Zawód

Po ukończeniu tego kierunku zatrudnienie można znaleźć między innymi jako: urzędnik do spraw podatków, urzędnik organów udzielających licencji, pośrednik pracy, asystent ubezpieczeniowy, specjalista analizy rynku pracy, referent administracyjno-biurowy, urzędnik państwowy, urzędnik samorządowy, pracownik urzędów pracy, urzędnik administracji oświatowej.

Choć na co dzień niewidoczna, administracja ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania zarówno wszystkich instytucji państwowych, jak i prywatnych firm.