Studia administracja - wymagania ogólne

Co zdawać na maturze by dostać się na administrację? Dowiedz się, jakie wymagania mają uczelnie i jakich predyspozycji oczekuje się od studenta zarządzania.

Na maturze

Dobrze wiedzieć wcześniej, jakie przedmioty należy zdawać na maturze, by dostać się na wymarzony kierunek. Od kandydatów na administrację wymaga się wykształcenia humanistycznego. Przedmioty, które z reguły są ważne podczas rekrutacji to: język polski, wiedza o społeczeństwie, historia i język obcy. Czasem wymagane są także inne przedmioty. Administracja ma wiele wspólnego z prawem. I podobnie jak studia na tym kierunku wymagają bardzo dużego zaangażowania i regularnej nauki, gdyż student musi nauczyć się bardzo wielu przepisów.

Wymagania uczelni

Przed zdecydowaniem się na zdawanie określonych przedmiotów, powinno się jednak sprawdzić dokładnie, czego wymaga wybrana uczelnia. Takie dane znaleźć można zwykle na stronach Internetowej Rejestracji Kandydatów lub innych poświęconych rekrutacji. Na każdym uniwersytecie rekrutacja wygląda trochę inaczej.

Np. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jest tak: należy zdawać język polski (to przedmiot o największej wadze), matematykę i język obcy.

By dostać się na administrację na Politechnice Warszawskiej należy zdawać matematykę i język obcy (dla obu waga 0,75) i jeden przedmiot do wyboru: informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia (0,75) lub biologia, fizyka chemia (0,5).

Podczas rekrutacji na Uniwersytet Warszawski trzeba przedstawić wyniki matury z trzech przedmiotów: języka polskiego (waga 50%), matematyki (10%) i języka obcego (40%). Przedmioty na poziomie rozszerzonym mają większą wartość niż te na poziomie podstawowym.

Z kolei by dostać się na UJ należy zdawać na maturze 3 przedmioty - obowiązkowo wiedzę o społeczeństwie (waga 35), i po jedynym wybranym przedmiocie z dwóch grup. W pierwszej należy wybrać spośród historii i matematyki (waga 35), w drugiej grupie (waga 30) są języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski a także łaciński i kultura antyczna.

Predyspozycje

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że cechą niezbędną w tym zawodzie jest komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi. Konieczna jest także umiejętność współpracy. Przyszły absolwent administracji musi być osobą dokładną i skrupulatną, gdyż praca w zawodzie związanym z administracją wymaga ścisłego przestrzegania różnych norm i wytycznych, stosowania odpowiednich przepisów.

Ważna też jest spostrzegawczość. Niezwykle przydatna okazuje się np. podczas kontroli składanego przez klienta wniosku oraz uzupełniających go materiałów.