Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu kształci nie tylko lekarzy, ale i menedżerów ochrony zdrowia. Medycyna, prawo, ekonomia, farmakoekonomika, zarządzanie, profilaktyka zdrowotna, marketing, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych czy bezpieczeństwo epidemiologiczne - wszystkie te dyscypliny łączy kierunek zdrowie publiczne.

Współczesny rynek pracy stawia przed absolwentami studiów wyższych zupełnie nowe wyzwania. Już od dawna prowadzenie działalności leczniczej nie polega wyłącznie na leczeniu pacjentów, ale na podejściu kompleksowym, łączącym w sobie wszystkie aspekty zdrowia człowieka: umiejętność monitorowania jego potrzeb, właściwego reagowania na nie, a także zgodnego z aktualną wiedzą medyczną opracowywania programów profilaktyki i promocji zdrowia.

W obszarze zarządzania placówkami medycznymi kluczową rolę zaczynają odgrywać metody i techniki znane z przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, coraz ważniejsza zaczyna być znajomość prawa medycznego, reguł ekonomicznych, zasad zarządzania personelem czy metod pozyskiwania środków na działalność medyczną.

Absolwenci zdrowia publicznego są wyposażani w szeroką wiedzę, którą mogą wykorzystać pracując w nadzorze sanitarnym, farmaceutycznym, instytucjach publicznych organizujących ochronę zdrowia tj.: samorządach lokalnych, urzędach wojewódzkich, NFZ, a także w firmach zajmujących się badaniami klinicznymi.

Wydział Nauk o Zdrowiu proponuje studentom kształcenie zarówno na poziomie studiów pierwszego jak i drugiego stopnia oraz możliwość uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk o zdrowiu. Wykładowcami na Wydziale Nauk o Zdrowiu są zarówno znakomici teoretycy, naukowcy, jak i uznani praktycy wykonujący zawody, do których przygotowują studentów.

Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu mogą realizować się nie tylko naukowo, ale i rozwijać swoje pasje i zainteresowania, uczestnicząc w kołach naukowych, bądź zapisując się do jedynego na Uniwersytecie Medycznym studenckiego klubu żeglarskiego. W ramach wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu studenci mogą korzystać z wymiany międzynarodowej programu Erasmus.

Obecnie trwa rekrutacja na studia II stopnia i nabór dodatkowy na studia I stopnia. Kandydaci mogą się rejestrować w systemie elektronicznym na stronie uczelni ("Rekrutacja" a "Rejestracja elektroniczna") do 14 sierpnia 2013 r.

Więcej o: