O migrantach w Sopocie

Naukowcy i studenci z dziesięciu uczelni europejskich wezmą udział w letniej szkole poświęconej badaniom nad migracjami i mobilnością w Europie. Trzecia edycja międzynarodowych spotkań odbędzie się w dniach 11-24 sierpnia 2013 r. w sopockim wydziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Wykłady, seminaria, warsztaty i panele dyskusyjne - przez dwa tygodnie uczeni z całej Europy będą się dzielili wiedzą i doświadczeniem z zakresu badań nad migracjami i turystyką. Uchodźcy, granice, reżimy bezpieczeństwa, kariery migrantów, diaspora i jej życie organizacyjne, prawa mniejszości, migranci drugiej generacji a także mobilność rekreacyjna i turystyczna - to tylko przykłady tematów, które zostaną omówione z perspektywy wielu dyscyplin - socjologii, psychologii, antropologii, lingwistyki, studiów kulturowych, literaturoznawstwa i geografii.

- Celem przedsięwzięcia jest ukazanie złożoności procesów mobilności przestrzennej i migracji, a także otwarcie dla studentów forum, na którym mogą porównać wyobrażenia o tych procesach z wyobrażeniami swoich kolegów akademickich - wyjaśnia dr Anna Horolets, socjolog SWPS i koordynator wydarzenia.

Dr Horolets dodaje, że szkoła letnia powstała przede wszystkim z myślą o istotności problematyki migracji we współczesnej Europie i potrzebie wykształcenia specjalistów, którzy będą mieli wielostronne i głębokie rozumienie procesów migracyjnych i wielokulturowości.

Dla wykładowców szkoła letnia to laboratorium, w którym powstają nowe angażujące studentów metody nauczania. Są to między innymi prezentacje studentów, zrobione na podstawie obserwacji uczestniczącej, okrągły stół poświęcony transnarodowości, dzielenie się doświadczeniem z pracy na rzecz migrantów i mniejszości, symulacja debaty o uchodźcach oraz "warsztaty przyszłości".

- To opracowana na Uniwersytecie Roskilde w Danii unikatowa formuła warsztatów. Idea jest taka, że prezentujemy problem i zbiorowo najpierw zastanawiamy się nad nim, atakujemy z różnych stron, porządkujemy wyniki, potem dzielimy się na grupy. Każda wybiera aspekt, który uznaje za istotny, następnie przygotowywane są mini-projekty, wizualizacje i uzasadnienie, a potem jest prezentacja i dyskusja. Celem takich warsztatów jest stworzenie propozycji rozwiązań naglących problemów, takich jak bieda czy dyskryminacja, a w przypadku naszej szkoły, problemu granic - tłumaczy dr Anna Horolets.

Udział w letniej szkole weźmie ok. 40 wykładowców, studentów i doktorantów z 8 krajów, w tym Wielkiej Brytanii (University of Wolverhampton), Islandii (University of Iceland), Bułgarii (New Bulgarian University), Szwecji (University of Lund), Włoch (Bologna University), Danii (Roskilde University), Austrii (University of Vienna) i Hiszpanii (University of Elche) oraz dwóch polskich uczelni - Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, która jest instytucją koordynującą program. Program "Studies of Migration and Mobility in Europe" (MOBILE) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu LLP - Erasmus Intensive Programmes.

Więcej o: