Dodatkowa rekrutacja na AGH

30 lipca b.r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie uruchomiona zostanie dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. Trwająca od 3 czerwca do 4 lipca elektroniczna rejestracja cieszyła się zbliżonym zainteresowaniem jak w roku ubiegłym - na studia stacjonarne Akademia Górniczo-Hutnicza przyjęła podania od 16 161 maturzystów.

Każdy z kandydatów w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej mógł wybrać jeden kierunek główny i maksymalnie cztery alternatywne. Łączna liczba rejestracji na poszczególne kierunki to 56 398. Na dokonanie wpisu na studia kandydaci mieli czas do 27 lipca. Listy przyjętych na studiach stacjonarnych zostały wypełnione w 90%. Spośród zaoferowanych maturzystom 6995 miejsc na pięćdziesięciu czterech kierunkach studiów, wolne miejsca pozostały na trzydziestu z nich. W zdecydowanej większości ich liczba w dodatkowej rekrutacji waha się w granicach od kilku do kilkunastu.

W sumie kandydaci rywalizować będą o ponad 740 wolnych miejsc. Maturzyści będą mogli dostać się m.in. na najpopularniejsze kierunki: budownictwo, inżynierię biomedyczną czy geodezję i kartografię. Najwięcej miejsc, powyżej trzydziestu , pozostało na kierunkach: ochrona środowiska (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), metalurgia (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej), inżynieria środowiska (WGGiOŚ) czy zarządzanie (Wydział Zarządzania).

Najmniej miejsc, poniżej dziesięciu, dostępnych będzie na zarządzaniu i inżynierii produkcji (na trzech wydziałach: Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, Wydziale Zarządzania oraz Wydziale Metali Nieżelaznych) oraz na ceramice (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki). Wolnych miejsc nie będzie na wszystkich kierunkach prowadzonych przez cztery wydziały AGH: Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Wydział Energetyki i Paliw oraz Wydział Matematyki Stosowanej.

Rejestracja kandydatów w rekrutacji uzupełniającej potrwa od 30 lipca do 16 września , a ogłoszenie wyników nastąpi 18 września o godz. 15 .

Więcej o: