Trwa rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie

Do 31 lipca 2013r. trwa w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE) rekrutacja na nowy rok akademicki na studia I i II stopnia. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Nowościami w tegorocznej ofercie na studiach licencjackich są specjalności na kierunku filologia angielska - lingwistyka stosowana m.in. iberystyka oraz biznes międzynarodowy prowadzony w całości w języku angielskim. Ponadto do wyboru są także: komunikacja międzykulturowa w biznesie, translatoryka, Public Relations i komunikacja polityczna oraz ciesząca się coraz większą popularnością sinologia współczesna.

W ramach kierunku zarządzanie po raz pierwszy otwarta będzie wyjątkowa specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu, której pogram przygotowany został w partnerstwie z AG TEST - wiodącą na rynku firmą doradztwa personalnego.

Dodatkowo do wyboru są także specjalności takie jak: zarządzanie projektami, biznes i marketing w sieci oraz reklama i komunikacja społeczna. Kierunek stosunki międzynarodowe wzbogacony został o trzy, zupełnie nowe specjalności: biznes międzynarodowy , który studiować można również w języku angielskim, zarządzanie sprzedażą i dziennikarstwo interaktywne, którego partnerem jest Grupa Onet.

Z myślą o tych, którzy chcą pogłębić swoje umiejętności językowe na studiach magisterskich proponujemy kierunek filologia angielska -lingwistyka stosowana z 6 językami obcymi do wyboru na różnych poziomach zaawansowania. Specjalności, które można wybrać w ramach kierunku to: przekład ustny i pisemny, komunikacja międzykulturowa w biznesie, zarządzanie projektami międzynarodowymi oraz specjalność nauczycielska.

Studenci swoje zdolności językowe będą mogli ćwiczyć w specjalnych kabinach do tłumaczeń symultanicznych, w które wyposażona jest uczelnia. Zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku międzykulturowym, analiza gospodarcza i polityczna, planowanie strategiczne bezpieczeństwa oraz prowadzone w języku angielskim zarządzanie projektami międzynarodowymi to specjalności jakie słuchacze wybrać mogą na kierunku stosunki międzynarodowe.

Kandydaci, którzy wybiorą WSE jako uczelnię, w której rozpoczną swój drugi kierunek na studiach licencjackich dziennych, mogą liczyć m.in. na 20% zniżki w czesnym (dotyczy studentów studiujących na innej uczelni, posiadających średnią z ostatniego semestru tych studiów powyżej 4.0.) oraz indywidualną organizację studiów. W WSE, dwukierunkowy student zarówno na poziomie studiów licencjackich, jak i magisterskich sam może ustalić harmonogram swoich studiów. Samodzielnie wybiera grupy ćwiczeniowe, a w uzgodnieniu z prowadzącymi - terminy zaliczeń.

Najlepsi otrzymują swojego opiekuna naukowego, który zapewnia studentowi szczególną opiekę dydaktyczno-naukową oraz indywidualny dobór treści i form kształcenia. Dodatkowo dla studentów kierunków administracja, zarządzanie, ekonomia przygotowane zosatały specjalne warunki studiowania na kierunku zarządzanie w WSE: m. in. uwzględnienie dotychczasowych osiągnięć i indywidualny tok studiów.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz opisy specjalności dostępne są na stronie: www.wse.krakow.pl

Więcej o: