II forum jakości i bezpieczeństwa w ochronie zdrowia

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza na drugie forum jakości i bezpieczeństwa w ochronie zdrowia - ?Rola jakości w ograniczaniu ryzyka szpitalnego - aspekty międzynarodowe?.

Miejsce: Wrocław (Sala wykładowa Wydziału Farmaceutycznego UM we Wrocławiu ul. Borowska 211 we Wrocławiu)

Organizator: Katedra Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu Pod patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. dr hab. Marka Ziętka Pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego - Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu

Termin: 17.06.2013 - 18.06.2013

Program konferencji:

17 czerwca 2013 r.

Godz. 9.00 - 9.30 - rejestracja uczestników

Godz. 9.30 - uroczyste otwarcie konferencji i powitanie gości:

dr hab. Andrzej M. Fal, prof. nadzw. - Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

dr hab. Halina Grajeta, prof. nadzw. - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

lek. med. Piotr Pobrotyn - Dyrektor Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

Godz. 9.45 - 10.00 Wykład inaugurujący

dr hab. Andrzej M. Fal, prof. nadzw.

Jakość - kłopotliwy i kosztowny element opieki zdrowotnej

Godz. 10.00 - 11.40

Sesja I - Ekonomiczne aspekty zarządzania jakością - prof. dr hab. Dorota Korenik

1. prof. dr hab. Dorota Korenik - Benchmarking, jako narzędzie do porównywania wyników szpitali.

2. dr n. ekon. Izabela Witczak - Model kosztów jakości w szpitalu, kierunki rozwoju zarządzania kosztami jakości.

3. lek. med. Piotr Pobrotyn - Koszty jakości a koszt braku jakości.

4. mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska - Traceability, czyli identyfikowalność procesów biznesowych w innowacjach medycznych.

5. dr n. ekon. Piotr Karniej - Pacjent, jako beneficjent systemu akredytacji podmiotów leczniczych.

Godz. 11.40 - 12.00 Przerwa kawowa

Godz. 12.00 - 14.30

Sesja II - Zarządzanie ryzykiem w profilaktyce zakażeń szpitalnych - prezentacja innowacyjnego modelu zarządzania ryzykiem (DNV) - sesja z tłumaczeniem.

1. Paul Huntly - MIR - Managing Infection Risk" - Nowe podejście do zarządzania ryzykiem zakażeń szpitalnych.

2. dr n. med. Paweł Grzesiowski - Koszty zakażeń szpitalnych - wybrane przykłady.

Godz. 14.30 - 15.30 lunch

Godz. 15.30 - 16.20

Sesja III - Bezpieczeństwo farmakoterapii szpitalnej - dr n. med. Przemysław Niewiński

1. dr n. med. Przemysław Niewiński - Analiza wybranych aspektów polityki lekowej na przykładzie ASK.

2. mgr Olga Fedorowicz ASK - Unit-dose - nowa jakość farmakoterapii wewnątrzszpitalnej.

18 czerwca 2013 r.

Godz. 9.40 - 11.00

Sesja IV - Społeczne i technologiczne uwarunkowania zarządzania jakością - dr n. ekon. Maria Węgrzyn

1. Robert Keßler (Technische Universität Bergakademie Freiberg) - Standardy jakości w partnerstwie publiczno-prywatnym szpitala na przykładzie Kliniki Uniwersyteckiej w Kolonii.

2. dr n. ekon. Maria Węgrzyn - Kształtowanie priorytetów w opiece zdrowotnej a procesy zarzadzania jakością. Pozyskiwanie środków finansowych.

3. dr n. med. Ewa Kuriata - Rola potencjału ludzkiego w procesie doskonalenia jakości w podmiotach leczniczych.

4. mgr Agnieszka Sieńko - Zdarzenia medyczne/błąd medyczny - sprawy z wokandy.

5. mgr Leszek Kozinoga, mgr Łukasz Rypicz - Standardy zewnętrznej oceny świadczeń ambulatoryjnych.

Godz. 11.00 - 11.20 Przerwa kawowa.

Godz. 11.20 - 13.00

Sesja V - Zarządzanie ryzykiem w procesach medycznych - dr inż. Tomasz Greber

1. dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska - Zarządzanie ryzykiem w procedurach radiologicznych (wytyczne WHO i IAEA).

2. prof. dr hab. Andrzej Kübler - Standaryzacja procesów klinicznych, na przykładzie standardu opieki anestezjologicznej - okołooperacyjna karta kontrolna.

3. lek. med. Barbara Korzeniowska - Zastosowanie kryteriów jakościowych kontraktowania świadczeń zdrowotnych w nowych realiach funkcjonowania NFZ.

4. prof. dr hab. Krzysztof Simon - Wirusowe zapalenie wątroby typu C - procedury ograniczania ryzyka zakażenia.

5. dr inż. Tomasz Greber - Optymalizacja procesów medycznych poprzez zastosowanie narzędzi zarządzania ryzykiem.

Godz. 13.00 - 13.30 - wystąpienie sponsora

Godz. 13.30 - 14.00 lunch

Godz. 14.00 - 15.30 Stół ekspercki - Czy jakość się opłaca? - prowadząca dr Izabela Witczak

EKSPERCI:

Paul Huntly

dr n. med. Paweł Grzesiowski

dr hab. Andrzej M. Fal, prof. nadzw.

dr hab. Halina Grajeta, prof. nadzw

prof. dr hab. Dorota Korenik

prof. dr hab. Andrzej Kübler

dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska

lek. med. Piotr Pobrotyn

Uroczyste zakończenie konferencji

Więcej o: