MWSLiT liderem wśród uczelni

12 czerwca 2013r. w Auli Leopoldina odbyła się uroczysta gala wręczenia certyfikatów dla uczelni wyższych uhonorowanych tytułem Uczelni Liderów 2013. Już po raz trzeci Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wyróżniła szkoły wyższe, które dokładają wszelkich starań, aby kształcić studentów na najwyższym poziomie oraz zgodnie z kierunkami przyszłości. Komisji przewodniczy prof. zw. dr hab. Dariusz Rott - członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a cały program certyfikacji odbywa się pod patronatem honorowym prof. Jerzego Buzka, posła Parlamentu Europejskiego.

W trakcie gali przedstawiciele uczelni z całej Polski odebrali przyznane przez Fundację certyfikaty poświadczające pozytywny wynik procedury akredytacyjnej, w ramach której eksperci reprezentujący środowisko akademickie oceniali m.in. aktywność szkół wyższych w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jakość edukacji praktycznej studentów oraz elastyczność uczelni wobec tendencji na rynku pracy.

Procedura przyznawania certyfikatów w ramach programu "Uczelnia Liderów" przebiega dwuetapowo. Etapem pierwszym jest audyt formalny, w którym eksperci badają formalno-prawne aspekty działalności uczelni oraz poprawność zgłoszenia certyfikacyjnego. Kluczowym etapem akredytacji jest etap drugi, czyli audyt merytoryczny.

W ramach III edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów" komisja zdecydowała o przyznaniu w skali kraju 49 certyfikatów. Wyróżniono 7 publicznych uczelni akademickich, 14 państwowych wyższych szkół zawodowych, 25 niepublicznych uczelni magisterskich oraz 3 niepubliczne uczelnie licencjackie. 25 spośród wyróżnionych certyfikatem uczelni otrzymało go już po raz trzeci.

MWSLiT jako jedyna Uczelnia na Dolnym Śląsku otrzymała najwyższą liczbę punktów rankingowych otrzymując nagrodę specjalną PRIMUS. Ponadto, MWSLiT po raz trzeci udowodniła, że kształci absolwentów atrakcyjnych dla krajowego oraz międzynarodowego rynku pracy, tym samym otrzymując CERTYFIKAT SREBRNY, potwierdzający konsekwencję działań w kierunku praktycznego kształcenia na potrzeby gospodarki. Akredytacja jest również wyróżnieniem podkreślającym innowacyjność oraz aktywną współpracę Uczelni z otoczeniem gospodarczo-społecznym.

Więcej o: