Nadanie tytułu DHC AGH Herbertowi Wirthowi - Prezesowi KGHM

12 czerwca b.r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbędzie się uroczystość nadania godności Doktora Honoris Causa AGH dr. hab. inż. Herbertowi Wirthowi - Prezesowi KGHM Polska Miedź S.A.

W uzasadnieniu decyzji Senatu AGH czytamy, iż tytuł ten został przyznany w uznaniu za "wybitny wkład w kompleksową ocenę złóż surowców mineralnych, strategiczny rozwój branży geologiczno-górniczej w skali światowej, przekształcenie KGHM Polska Miedź S.A. w firmę globalną, wszechstronne wspieranie współpracy naukowej oraz promowanie Akademii Górniczo-Hutniczej w kraju i na świecie".

Uroczyste posiedzenie Senatu AGH rozpocznie się o godz. 12:00 w Auli Głównej AGH (bud. A-0, al. Mickiewicza 30). Wniosek o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa AGH został złożony przez Radę Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, zaś Senat AGH zaopiniował go pozytywnie 6 marca 2013 r. Wniosek uzyskał także pozytywne recenzje Senatów Politechniki Śląskiej i Politechniki Wrocławskiej. Promotorem postępowania jest prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński, dziekan WGGiOŚ.

Herbert Wirth urodził się 3 grudnia 1956 roku w Żarowie. Jest absolwentem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1981 roku w specjalności geologia złóż rud i geologia matematyczna, geostatyka. W 2001 roku obronił rozprawę doktorską na Wydziale Górniczym AGH, uzyskując stopień doktora nauk technicznych. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska uzyskał w 2012 roku na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Jest autorem i współautorem 47 publikacji z zakresu geologii złóż, geologii matematycznej, geochemii i ekologii. Od 2009 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Dr hab. inż. Herbert Wirth zostanie 108. Doktorem Honoris Causa w historii Akademii Górniczo-Hutniczej.

Więcej o: