Rekrutacja na studia w Akademii Górniczo-Hutniczej rozpoczęta

Od 3 czerwca do 4 lipca br. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie trwa elektroniczna rejestracja kandydatów na studia. W roku akademickim 2013/14, w ramach studiów I stopnia, na AGH przyjętych zostanie łącznie (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) 9 850 studentów.

Na maturzystów czekają 54 kierunki studiów oferowane przez 16 wydziałów uczelni. Na studiach stacjonarnych największe limity przyjęć mają kierunki takie jak: mechanika i budowa maszyn (480 osób), górnictwo i geologia (na trzech wydziałach: odpowiednio 270, 250 i 150 miejsc), elektrotechnika (200 osób), elektronika i telekomunikacja (210 miejsc) czy informatyka (200 wolnych miejsc).

 

Najmniejsza liczba kandydatów przyjęta zostanie na kierunek chemia budowlana (30 miejsc), a także - 50-60 osób - na inne, wąsko specjalistyczne kierunki, m.in.: fizykę medyczną, inżynierię akustyczną, ceramikę, inżynierię materiałową czy ekologiczne źródła energii.

Kandydaci na studia na AGH w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej, wynoszącej 85 zł, mogą wybrać maksymalnie pięć kierunków (jeden główny oraz do czterech kierunków alternatywnych). Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 9 lipca o godz. 15:00.

Każdy z kandydatów jest informowany na bieżąco o dotychczasowym przebiegu procesu rekrutacyjnego poprzez indywidualne konto w systemie e-Rekrutacja.

W ubiegłym roku największą popularnością wśród maturzystów cieszyły się: budownictwo (prawie 8 osób na miejsce), geodezja i kartografia (niemal 6 osób na miejsce), a także inżynieria akustyczna, mechatronika, inżynieria biomedyczna, energetyka oraz inżynieria naftowa i gazownicza (wszystkie na poziomie 4-5 osób na jedno miejsce).

Najwyższe progi punktowe obowiązywały na informatyce oraz automatyce i robotyce (905/1000 punktów), informatyce stosowanej (888 pkt.), mechatronice (880 pkt.) oraz teleinformatyce (853 pkt.)

Wszelkie informacje na temat rekrutacji znajdują się w serwisie .

Więcej o: