Matura 2013. Geografia, odpowiedzi i arkusze

Matura z geografii na poziomie podstawowym i rozszerzonym odbędzie się o godzinie 14. Odpowiedzi do matury z geografii zamieścimy w serwisie Edulandia.pl po godzinie 19. Wówczas uczniowie będą mogli sprawdzić, czy ich rozwiązania pokrywają się z odpowiedziami naszych ekspertów.

 

Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do egzaminu maturalnego 2013 znajdziesz (po zakończeniu egzaminu) w serwisie Edulandia.pl - Matura 2013 - odpowiedzi i arkusze, harmonogram

Geografia jako przedmiot obowiązkowy może być zdawana na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jako przedmiot wybrany dodatkowo może być zdawana przez ucznia tylko na poziomie rozszerzonym.

Matura z geografii na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych w oparciu na załączoną szczegółową mapę oraz inne załączone materiały pomocnicze - np. mapy przeglądowe, wykresy, plany, teksty, fotografie, tabele statystyczne, przekroje.

Matura 2013. Geografia - co wziąć na egzamin?

Egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i polega na rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych w oparciu na różnorodne załączone materiały źródłowe. Zadania obejmują zakres wymagań dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. Każdy zdający egzamin maturalny z geografii powinien mieć ze sobą na egzaminie - linijkę, lupę oraz kalkulator prosty*.

Matura z geografii. Wyniki egzaminu w roku 2012

W zeszłym roku liczba zdających egzamin maturalny z geografii na poziomie podstawowym wynosiła 45 180 osób, do poziomu rozszerzonego zaś przystąpiło 31 530 uczniów. Geografia jest najbardziej popularnym przedmiotem wybieranym przez maturzystów. W roku 2012 maturę z geografii zdawało więcej osób na poziomie podstawowym niż rozszerzonym. Tylko w liceach ogólnokształcących większa była liczba maturzystów zdających poziom rozszerzony.

Średni wynik egzaminu maturalnego z geografii na poziomie podstawowym wyniósł 49,22. Najwyższy wynik osiągnęli absolwenci liceów ogólnokształcących (średni wynik - 51%), najniższe wyniki osiągnęli uczniowie liceów uzupełniających (35%) oraz techników uzupełniających (37%).

Średni wynik matury z geografii na poziomie rozszerzonym wyniósł zaś 52,53. Najlepiej poradzili sobie z egzaminem uczniowie liceów ogólnokształcących (54%), dla uczniów liceów profilowanych egzamin okazał się trudny (średni wynik - 39%).

Matura z geografii. Jak wyglądał egzamin maturalny 2012?

Egzamin maturalny z geografii w 2012 roku na poziomie podstawowym składał się z 30 zadań. Do arkusza dołączona była szczegółowa mapa Karkonoszy oraz inne materiały źródłowe.

Arkusz egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym zawierał 34 zadania oraz dołączoną szczegółową mapę Karkonoszy, identyczną jak do arkusza na poziomie podstawowym. W arkuszu dołączono także inne materiały źródłowe.

Matura 2012. Co sprawiło uczniom największą trudność?

Na poziomie podstawowym matury z geografii dla zdających najtrudniejsze okazały się zadania wymagające znajomości polskich parków narodowych (poziom wykonania zadania - 0,14), rzeźby krain geograficznych Polski (poziom wykonania - 0,26), zróżnicowania gleb i roślinności na Ziemi (poziom wykonania - 0,27) oraz znajomość mapy politycznej świata (wykonanie zadania - 0,28). Zdającym sporą trudność sprawiły także zadania polegające na rozpoznaniu klifu na fotografii i nazwaniu procesu rzeźbotwórczego. Problematyczne także okazało się dla uczniów odczytywanie informacji z mapy poziomicowej.

Na maturze z geografii na poziomie rozszerzonym najtrudniejsze okazało się zadanie sprawdzające umiejętność wyznaczenia wysokości Gwiazdy Polarnej. Trudność maturzystom sprawiły również zadania wymagające znajomości cech minerałów (poziom wykonania zadania - 0,24), rzeźby terenu Polski (poziom wykonania - 0,19), przyczyn przemieszczania się cyrkulacji pasatowej (poziom wykonania zadania - 0,27), rozmieszczenia przemysłu wydobywczego w Polsce (wykonanie zadania - 0,32) oraz znajomości mapy politycznej świata (poziom wykonania - 0,35).

Wynik egzaminu maturalnego

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Następnie świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne 28 czerwca 2013 r. Świadectwo maturalne zawiera informację o procentowym wyniku z każdego zdawanego przez ucznia przedmiotu, w tym z egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego, obowiązkowego przedmiotu oraz ewentualnie przedmiotów dodatkowych. Przy liczbie znajduje się informacja o zdawanym poziomie, procentowym wyniku z arkuszy podstawowych i rozszerzonych.

* kalkulator prosty - jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Można też za jego pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb.

Więcej o: