Matura 2013, matematyka, poziom rozszerzony - odpowiedzi

Poniżej znajdziecie przykładowe odpowiedzi z matematyki. Sprawdźcie jak wam poszło.

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE.

Zad. 1

Rozwiąż nierówność |2x-5| - |x-4|< 2-2x

Odpowiedź:

Zad. 2

Trapez równoramienny ABCD o podstawach AB i CD jest opisany na okręgu o promieniu r. Wykaż, że 4 r - kwadrat = |AB|.|CD|.

Odpowiedź:

Zad. 3

Oblicz, ile jest liczb naturalnych sześciocyfrowych, w zapisie których występuje dokładnie trzy razy cyfra 0 i dokładnie raz występuje cyfra 5.

Odpowiedź:

Zad. 4

embed

Odpowiedź:

Zad. 5

Odpowiedź:

Zad. 6

Odpowiedź:

Zad. 7

Odpowiedź:

Zad. 8

Odpowiedź:

II sposób:

Zad. 9

Odpowiedź:

Zad. 10

Odpowiedź:

Zad. 11

Odpowiedź:

Zad. 12

Odpowiedź:

Jak myślisz, ile procent uzyskasz z matury z matematyki na poziomie rozszerzonym?
Więcej o: