Matura 2013. Język angielski, przykładowe odpowiedzi - relacja "na żywo"

W czwartek zdecydowana większość maturzystów musi zmierzyć się ze swoim trzecim obowiązkowym egzaminem pisemnym - maturą z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Jak wygląda ten egzamin, jakie były zadania w tym roku, czy egzamin był trudny - tego wszystkiego będzie można dowiedzieć się z naszej relacji na żywo.

12.50 Oto dzisiejsza SONDA przeprowadzona pod jednym z warszawskich liceów. Jakie są odczucia maturzystów tuż po egzaminie z języka angielskiego? Sprawdźcie.

Zobacz wideo

12.11 Opinie i relacje maturzystów dotyczące egzaminu z języka angielskiego, pojawiające się na fanpage'u "Ożeż w maturę" są zdecydowanie pozytywne. Maturzyści napisali m.in.: "podstawa łatwa wręcz banalna prostszych tematów chyba nie mogło być. Aby tematy na rozszerzeniu były podobnie łatwe", "Cytując jedną z waszych wczorajszych maturzystek, to było wręcz uwłaczająco proste".

11.45 Po godzinie 13.30 na stronie Edulandia.pl ukażą się odpowiedzi z egzaminu maturalnego 2013 z języka angielskiego, opracowane przez eksperta z British Council. ODPOWIEDZI ANGIELSKI >>

11.37 Drugie otwarte polecenie (dłuższej formy) polegało na napisaniu listu do kolegi z Wielkiej Brytanii. List ten miał zawierać informację o założonym przez nadawcę klubie młodzieżowym, wyjaśnienie w jakim celu został on założony, jakie są oczekiwania założycieli, jak na klub zareagowali sąsiedzi. List ten miał również zachęcić do udziału w konkursie na wymyślenie nazwy dla klubu i poinformować o atrakcyjnych nagrodach do wygrania.

11.32 W jednym z otwartych poleceń należało napisać ogłoszenie o spotkaniu ze znanym naukowcem. W ogłoszeniu należało zawrzeć: zaproszenie na spotkanie, jaki jest temat spotkania, gdzie się ono odbędzie, co na nim otrzymają uczestnicy. W treści należało także poprosić uczestników o przygotowanie pytań do naukowca.

11.23 Część egzaminu polegająca na czytaniu ze zrozumieniem dotyczył tekstu o dziewczynie, która przerwała studia i wyjechała do Włoch aby pracować tam jako niańka, oraz która zorganizowała tam swoją 19-stą imprezę urodzinową.

Zadanie polegało na odpowiedzeniu, czy podane zdania są zgodne z prawdą, czy fałszywe.

Przykładowe zdania: 1.Po wyjeździe bohaterka poprawiła swój język włoski.

2.Dziewczyna zorganizowała we Włoszech swoje urodziny.

11.00 Czas przeznaczony na egzamin maturalny z języka angielskiego dobiegł końca. Wiemy już o czym były nagrania, które maturzyści usłyszeli podczas części: "Rozumienie słuchanego tekstu".

Jeden z nich opowiadał o maratonie, których odbywa się na Saharze, drugi o ślubie księcia Williama i Kate Middleton. Trzecie nagraniem był wywiad na temat pracy opiekuna ogrodzie zoologicznym.

10.51 Maturzyści, którzy już zakończyli egzamin podzielili się na fanpage'u "Ożeż w maturę" tematem wypowiedzi pisemnej. Należało napisać list na następujący temat: "Założyłeś klub młodzieżowy wraz z przyjaciółmi. Napisz do kolegi, w którym opowiesz mu o tym."

10.33 Matura próbna z Operonem z języka angielskiego, którą maturzyści pisali w listopadzie 2012 r. najlepiej wypadła w woj. pomorskim (średni wynik: 68,3 proc.), najsłabiej natomiast w woj. świętorzyskim (59 proc.). Czy wyniki z dzisiejszej matury będą lepsze?

10.00 Kuba Jankowski z "Matura to Bzdura" serwuje nam szybką powtórkę przed maturą z języka angielskiego. Zobaczcie sami!

Zobacz wideo

9.45 Egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym składa się z dwóch części oddzielonych przerwą. I część trwa 120 minut i składa się z: stosowania struktur leksykalno - gramatycznych (można zdobyć 5pkt.)i wypowiedzi pisemnej (18 pkt.). Część druga, trwająca 70 minut składa się z rozumienia ze słuchu (15pkt.) i z rozumienia tekstu czytanego i rozpoznawania struktur leksykalno - gramatycznych (12pkt.). Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 50.

9.20 Z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym, części pisemnej maksymalnie osiągnąć można 50 punktów. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym składa się z trzech części: rozumienia ze słuchu (15pkt.), rozumienia tekstu czytanego (20pkt.) i wypowiedzi pisemnej (15pkt.)

9.12 Egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym składa się z jednej części, która trwa 120 minut. Poziom rozszerzony trwa 190 minut i składa się z dwóch części: pierwsza trwa 120 minut, zaś druga część egzaminu trwa 70 minut. Dwie części egzaminu oddzielone są przerwą.

9.03 Język angielski sprawił najwięcej problemów trzy lata temu. W 2010 r. egzamin zdało jedynie 86 proc. maturzystów. W dwóch ostatnich latach zaliczyło ponad 90 proc. (2011 r. - 95 proc., 2012 - 91 proc.).

9.00 Rozpoczęła się matura pisemna z języka angielskiego. Egzamin jest podzielony na trzy części. Sprawdzające on umiejętności w następujących obszarach: rozumienie słuchanego tekstu, rozumienie pisanego tekstu, wypowiedź pisemna. Na napisanie egzaminu maturzyści będą mieli 120 minut.

Więcej o: